Antons Salums

1 bilde

28.12.1883 – 23.01.1906

Antons Salums (1883–1906) – skolotājs un dzejnieks.

Dzimšanas laiks/vieta

28.12.1883
Vecpiebalgas pagasts
Dzimis Spuldzēnos.

Miršanas laiks/vieta

23.01.1906
Vecpiebalga
Nošauts soda ekspedīcijas laikā netālu no Vecpiebalgas.

Personiska informācija

Dzimis zemnieku ģimenē.

Profesionālā darbība

LITERĀRĀ DARBĪBA

Pirmie literārie mēģinājumi ar pseidonīmu Fr. Svīlonis Vecpiebalgas draudzes skolas žurnālā "Jaunības atmiņas", bijis tā līdzstrādnieks.

1904: pirmā publikācija dzejolis "Zaļā jaunība" laikraksta "Pēterburgas Avīzes" literārajā pielikumā 26.februārī. 

Revolucionāras un sabiedriskas ievirzes dzejoļi publicēti žurnālos "Mājas Viesis", "Austrums", J. Bērziņa-Ziemeļa sakopotajā rakstu krājumā "Jaunība" (1, 1905) un citur.

Tulkojis A. Isajeva "Par nākotnes mākslu" (1905).

SABIEDRISKI POLITISKĀ DARBĪBA

Viens no Vecpiebalgas sociāldemokrāt pulciņa "Zobolieši" un LSDSP lauku centra "Imanta" organizētājiem (1905. gada vasarā). Bijis viens no pagasta rīcības komitejas un revolucionārās kustības vadītājiem.

Saiknes

Pseidonīms

Fr. Zvīlonis

Izglītība

Vecpiebalgas Kagaiņu četrklasīgā pamatskola
Kagaiņi

1897–1900
Vecpiebalgas draudzes skola
Vecpiebalga

1902
Pašmācības ceļā apguvis tautskolotāja mācību programmu un nolicis tautskolotāja eksāmenus.

Darbavieta

1902–1903
Melluži
Strādājis par skolotāju privātskolā.

1903–1904
Suntažu pagastskola
Suntaži
Strādājis par skolotāju.

Apcietinājums

1904
Īslaicīgi apcienāts par dalību nelegālajā Latviešu sociāldemokrātiskajā strādnieku partijā.

01.1906
Vecpiebalga
Apcietināts soda ekspedīcijas laikā.

Dalība organizācijās

1904
Iestājies jaundibinātajā nelegālajā Latviešu sociāldemokrātu strādnieku partijā; drīz pēc tam ticis arestēts, atņemtas skolotāja tiesības.

Piemiņas vietas

1957
Vecpiebalga
Atklāts piemineklis.

Apglabāts

Vecpiebalga