Antons Salums

28.12.1883 – 23.01.1906

Dzimšanas laiks/vieta

28.12.1883

Miršanas laiks/vieta

23.01.1906
Vecpiebalga

Personiska informācija

SALUMS Antons (1883.28.XII Vecpiebalgas pag. Spuldzēnos - 1906.23.I Vecpiebalgā, turpat apbed.) - skolotājs un dzejnieks.
Dz. zemnieku ģim. Māc. Vecpiebalgas draudzes sk. (1897-1900). 1902 nolicis tautskolotāja eksāmenus, strād. par skolotāju Mellužos (1902-03) un Suntažu draudzes sk. (1903-04). Viens no Vecpiebalgas s-d. pulciņa "Zobolieši" un LSDSP lauku centra "Imanta" organizētājiem (1905. g. vasarā). Bijis viens no pag. rīcības komit. un rev. kustības vadītājiem. Soda ekspedīcija nošāva S. netālu no Vecpiebalgas kapsētas.
Pirmā publikācija - dzejolis "Zaļā jaunība" laikr. "Pēterburgas Avīzes" lit. piel. 1904.26.II. S. rev. un sab. ievirzes dzejoļi public. žurn. "Mājas Viesis", "Austrums", J. Bērziņa-Ziemeļa sakopotajā rakstu krāj. "Jaunība" (1, 1905) u.c. Tulk. A. Isajeva "Par nākotnes mākslu" (1905). - Ps.: Fr. Zvīlonis.
1957 S. nāves vietā atklāts piemineklis.
L. Reiskarte Z. Laboties nespēju, nedz arī dzīvot citu dzīvi // Karogs, 1976, 1; Zanders O. Citādi dzīvot nav vērts // Sk. un Ģimene, 1983, 12.
V. Labrence

Profesionālā darbība

Revolucionāras un sabiedriskas ievirzes dzeja: dzejoļu publikācijas žurnālā "Mājas Viesis".

Saiknes

Pseidonīms

Fr. Zvīlonis

Izglītība

1897–1900
mācījiesVecpiebalgas draudzes skolā

1902
citi izglītības veidinolicis tautskolotāja eksāmenus

Apglabāts