Raimonds Jānis Skrābāns

1 bilde

10.05.1911 – 19.07.1980

Raimonds Skrābāns (1911–1980) – žurnālists, muzikologs, literāts. Paula Skrābāna dēls. Beidzis Rīgas Franču liceju (1931), studējis LU Teoloģijas fakultātē, apmeklējis Rīgas Tautas konservatoriju, spēlējis klavieres apguvis vācu, grieķu, latīņu, franču, itāļu valodu. Strād. Latvijas Telegrāfa aģentūrā par ārzemju ziņu tulkotāju, Rakstu un mākslas kamerā par referentu (līdz 1940 VI), VAPP par korektoru, Arodbiedrību centrālās savienības daļā "Atpūta un dzīvotprieks" (1942). 1944. gadā izvairījies no aizvešanas uz Vāciju, bijis zinātniskais līdzstrādnieks Valsts vēsturiskajā muzejā. 1945 I arestēts, izsūtīts uz 8 gadiem Krasnojarskas labošanas darbu nometnēs. 1953. gadā atgriezies Latvijā, strādājis Ogres rajona rūpkombinātā, tipogrāfijā "Cīņa" par korektoru, Centrālajā Valsts vēstures arhīvā par vecāko zinātnisko līdzstrādnieku (1962), Operas un baleta teātrī par literārās daļas vadītāju un redaktoru (1965-70). No 1970 pensijā. Nozīmīgākais darbs – monogrāfija "Izcilie pasaules mūziķi Rīgā. Apceres par mūzikas sakariem XIX gadsimtā" (izd. 1993), kurā sniegti Rīgas mūzikas dzīves pagātnes fakti, niansēti laikmeta tēlojumi, psiholoģiski trāpīgi vēsturisko personu portreti. Rakstu krāj. "Franču licejs. 1921-1940" (2, 1993) public. S. atmiņas par skolas laiku, skolas biedriem, skolotājiem. Atzinību guvusi raidluga "Svins ir smags metāls", muzikāli dramatiski radioraidījumi, TV uzvedumi.

Dzimšanas laiks/vieta

10.05.1911
Cēsis

Miršanas laiks/vieta

19.07.1980
Rīga

Personiska informācija

1935. gadā laulība ar Zentu Blūmu (dz. 1911).

Profesionālā darbība

Pirmā publikācija - apraksts par Jelgavas un tās pils vēsturi "Pa Zemgali. Jelgavā" žurn. "Dzimtene un Pasaule" 1934 (15.nr.).

30. gados period. izd. "Ceļš", "Audzinātājs", "Students", "Izglītības Ministrijas Mēnešraksts" u.c. public. R. raksti par filoz., ētikas, ped., grāmatniecības, novadpētniecības, arhitektūras jaut., recenzijas par reliģiskām grāmatām, nozīm. apcere "Bēthovens un Talsu mācītājs Kārlis Ferdinands Amenda" ("Mūzikas Apskats", 1936, 8/9-10). No 1958 publicējies laikr. "Cīņa", "Padomju Jaunatne", "Literatūra un Māksla", "Rīgas Balss", "Dzimtenes Balss", "Sports", žurn. "Zvaigzne", "Padomju Latvijas Sieviete" par mūzikas vēst., vispārējās kultūras, valodniecības, sporta jautājumiem. Ievērību pelna apcerējumi par H.Berliozu, P.Sarasati, E.de\'Albēru, R.Vāgneru, K. un R.Šūmaņiem, A.Rubinšteinu, F.Šaļapina gaitām Rīgā, par Operas un baleta t-ra namu.

Saiknes

Antons Salums - Radinieks
Jānis Roze - Krusttēvs
Pauls Skrābāns - Tēvs
Zelma Skrābāne - Māte
Zenta Skrābāne - Sieva

Pseidonīms

R.Purāns

Izglītība

studējisapmeklējis Rīgas Tautas konservatoriju

1931
Rīgas Franču licejs
Beidzis mācības.

1931–1943
Latvijas Universitāte
Nepabeigtas studijas Teoloģijas fakultātē.

Apglabāts

Rīgas Pirmie Meža kapi