Ansis Buševics

22.11.1878 – 10.08.1942

Dzimšanas laiks/vieta

22.11.1878

Miršanas laiks/vieta

10.08.1942

Personiska informācija

Buševics Ansis (1878. 22.XI Popes pag. Lonastos – 1942. 10.VIII Omskas apg., Krievijā) – politiķis un žurnālists.
Beidzis Pēterburgas univ. Juridisko fak. (1904), strād. par advokātu. 1899 saistījies ar LSDSP, bijis tās CK loc., 1902 vadījis nelegālās lit. ievešanu Ljā. Viens no 1905.g. rev. vadītājiem. 1906-10 dzīv. Pēterburgā, 1907 darbojies s-d. partijas laikr. „Brīvais Vārds”, „Ņevas Viļņi”, „Progress”, „Pēterburgas Vēstnesis”, 1907-08 laikr. „Jaunas Domas” red. loc., 1908-09 laikr. „Ziemeļblāzma” red., 1908-09 izdevis un rediģējis laikr. „Ziemelis”. 1910 izsūtīts uz Toboļskas gub., 1914 atgriezies Ljā, dzīv. Liepājā, 1916 arestēts, ieslodzīts koncentrācijas nometnē Vācijā. 1918 atgriezies Liepājā, bijis Liepājas pils. galva (1919), Tautas padomes (1918-19), Satversmes sapulces (1920) loc., LSDSP CK pr-js (1918-22), darbojies LSDSP CK laikr. „Ziņotājs” (1921-22), bijis finanšu ministrs (1923), KP b. (1940), LPSR AP dep. (1940), „Latvijas PSR likumu, dekrētu un Valdības noteikumu krājuma” (1941, 1-3) atbildīgais redaktors.
No 1907 per. public. rakstus par V.Dermani, P.Stučku, 1905.g. rev. notikumiem, par saviem iespaidiem Maskavā (1930), par politiskiem un ekonomiskiem jautājumiem. Sar. brošūras „Mūsu politikas problēmi” (1927), „Kur izeja? Latvijas tautsaimniecības problēmi” (1930). – Ps.: Ans., A.Bunge, Zvejnieks, Zv.
D.Daugule

Profesionālā darbība

No 1907: Periodikā publicējis rakstus par V.Dermani, P.Stučku, 1905.g. rev. notikumiem, par saviem iespaidiem Maskavā (1930), par politiskiem un ekonomiskiem jautājumiem.

Saiknes

Anda Buševica - Mazmazmeita

Pseidonīms

Zv.

Izglītība

–1904
studējisPēterburgas univ. Juridisko fak.