Laikraksts "Ziņotājs"

Rīgas strādnieku deputātu padomes Izpildu komitejas (Iskorads) izdevums. Izdots no 1917. gada marta.

2 saistītas personas