Anna Zaprovska

05.05.1901 – 03.02.1938

Dzimšanas laiks/vieta

05.05.1901
Rīga

Miršanas laiks/vieta

03.02.1938
Tolaik – Butovas poligons PSRS.

Personiska informācija

ZAPROVSKA Anna (1901.5.V Rīgā - 1938.3.II Butovas poligonā, PSRS) - literatūras zinātniece, kritiķe.
Dz. strādnieku ģim. Māc. Rīgas sieviešu ģimnāzijā. Pad. Ljas Statistikas komisariāta darbvede un strādn. kluba "Roza Luksemburga" valdes sekretāre (1919). Strād. 15. armijas politnod. (1919-20), pēc tam KP nelegālajā darbā Rīgā. 1920 apcietināta, pēc atbrīvošanas stud. LU Filol. un filoz. fak. (1920-21). 1921 kā politiski neuzticama izraidīta uz Krieviju. Beigusi Maskavas univ. Sab. zinātņu fak. Rietumeiropas lit. nod. (1924) un Krievijas Sab. zin. zinātniskās pētniecības institūtu asociācijas aspirantūru (1929). Zin. līdzstr. Komun. akad. (1929-30), docētāja Maskavas Ped. inst. (1933-37). PSRS RS b. (1934). 1937 represēta. Reabilitēta pēc nāves.
Žurn. "Celtne", "Вестник иностранной литературы", laikr. "Krievijas Cīņa" u.c. izdevumos atbilstoši marksistiskajai metodoloģijai rakstījusi par pad. un ārzemju lit. problēmām, recenzējusi latv. rakstn. darbus. Sar. grām. "Художественная литература германской социал-демократии" ("Vācu sociāldemokrātijas daiļliteratūra", 1935); māc. grām. "Курс западной литературы ХХ века" ("XX gadsimta rietumu literatūras kurss", 1, 1934) līdzautore.
B. Tabūns

Profesionālā darbība

Raksti par padomju un ārzemju literatūras problēmām, latviešu rakstnieku darbu recenzijas –publicēti žurnālos "Celtne", "Вестник иностранной литературы", laikrakstā "Krievijas Cīņa" u.c. izdevumos. Rakstījusi atbilstoši marksistiskajai metodoloģijai.

Izglītība

mācījiesRīgas sieviešu ģimnāzijā

1920–1921
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Nepabeigtas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: filozofija.

1921–1924
Maskavas Universitāte
Maskava
Sabiedrisko zinātņu fakultātes Rietumeiropas literatūras nodaļa

1926–1929
Maskava
Beigusi Krievijas Sabiedrisko zinātņu zinātniskās pētniecības institūtu asociācijas aspirantūru