Komunistiskā akadēmija (Коммунистическая академия)

Augstskola Maskavā, kas darbojās no 1918. līdz 1936. gadam. Līdz 1919. gadam nosaukums bija Sabiedrisko Zinātņu Sociālistiskajā Akadēmijā (Социалистическая академия общественных наук), savukārt no 1919. gada līdz 1926. gadam to sauca par Sociālistisko akadēmiju (Социалистическая академия).

Tajā bija vairāki zinātniskie institūti: filozofijas, vēstures, literatūras, mākslas, padomju tiesību, pasaules lauksaimniecības, pasaules politikas, ekonomikas, agrārais.


1 saistītas personas