Anna Kliešmete

5 bildes

22.08.1915 – 02.06.1999

Anna Kliešmete (dzimusi Vinklere; 1915–1999) – literāte, skolotāja, sabiedriska darbiniece. Kopš 1949. gada dzīvoja Austrālijā. Grāmatā "Ceļi un cilvēki" (1992) autobiogrāfiski materiāli, vērtējumi par grāmatām un rakstniekiem, atmiņas par Jāni Sarmu.

Dzimšanas laiks/vieta

22.08.1915
Krima
Tolaik Taurijas Padomju Republika.

Miršanas laiks/vieta

02.06.1999
Sidneja

Personiska informācija

Dzimusi Ukrainā, Heinriha un Emīlija (dzimusi Balods) Vinkleru ģimenē.
1920: vecāki ar dēlu un meitu atgriezās Latvijā, bet ceļā nomirst māte. Tēvs, Pļaviņu pasta priekšnieks, vēlāk apprecas otrreiz, pamāte Zelma Vinklere (dzimusi Ziemele; mirusi 1970. gadā Pļaviņās; Latvijā); māsa Elza Pāruma (dzimusi Vinklere; mirusi 1970. gadā Hobartā, Tasmānijā).

1942: apprecējusies ar Valdi (Vladimiru) Kliešmetu.

1949
: ieceļoja Austrālijā.

Profesionālā darbība

Raksti publicēti laikrakstā "Austrālijas Latvietis", žurnālos "Daugavas Vanagu Mēnešraksts", "Universitas", krājumā "Latvieši Austrālijā" (1953, raksts "Gaidas").
1976: Sidnejas latviešu skolēnu uzvedumā izrādīta luga "Svētki pakrastē".
1992: grāmata "Ceļi un cilvēki", kurā ir autobiogrāfiski materiāli, vērtējumi par grāmatām un rakstniekiem, atmiņas.

Sabiedriskā un pedagoģiskā darbība

Skolotāju Rīgā un Daugavpilī, Vācijā un Austrālijā – austrāliešu skolās un nedēļas nogalēs latviešu skolā.

Gleznojusi, bijušas izstādes, darbojusies austrāliešu mākslinieku organizācijās.
1995: pirmā personālizstāde Sidnejā.
1997: pasteļu izstāde Aizkraukles vēstures un mākslas muzejā "Kalna ziedi".

Citātu galerija

Par grāmatu "Ceļi un cilvēki" (Gauja, 1992)

"Autore ir ceļotāja, vērotāja un laba vēstures zinātāja, kas ne vien apraksta ceļojumus, bet lasītāju iepazīstina ar apmeklēto valstu cilvēkiem, vēsturi un ģeogrāfiju. Viņa ātrvilcienā brauc no vienas vietas uz otru, dažreiz uz brītiņu pieturot kādā vietā, pēc tam steidzas uz nākamo pieturu. [..] Bērnības un jaunības gadus Anna Kliešmete pavadījusi Pļaviņās, skaistā pilsētiņā, Daugavas klinšainajos krastos, kas cara laikā bijusi liels plostu centrs. īsi, it kā garām ejot, pieminēti literāti Jānis Jaunsudrabiņš, brāļi Štrāli u. c. Ar bijību autore aprakstījusi savas studijas Latvijas Universitātē filoloģijas fakultātes ģermāņu filoloģijas nodaļā. [..] Autore savas universitātē iegūtās zināšanas parāda grāmatas pēdējās simts lappusēs, aprakstot un analizējot latviešu un vācu rakstniekus un viņu darbus. Divi raksti ir par Jāņa Jaunsudrabiņa dzīvi, literāro darbu un gleznošanu. Pļaviņās viņš nevēlējās tālruni, viņam pietika ar ciemos atbraukušiem rakstniekiem un māksliniekiem."

Irbe, Viktors. Ceļojumi un vērtējumi. Brīvā Latvija, 1993, 1. marts.

"Kliešmete dokumentē savu studiju laiku Latvijas Universitātes filoloģijas fakultātē, pastāsta par savām pirmajām skolotājas gaitām Daugavpilī, par vēlākām Rīgā un tālāk bēgļu gaitās, nometņu laika skolās Vācijas ziemeļos un dienvidos. Pievienoti labi vēsturiski foto uzņēmumi. Tur atmiņas par rakstnieku Jāni Sarmu, par gleznotāju Otto Grebži un subjektīvi apcerējumi par Latviešu tautas garīgo seju, par Skalbes rakstiem mūsu nacionālpolītisko problēmu gaismā. Kā dienasgrāmata A. Kliešmete atklāj savu ceļošanas prieku, "kad dzīves ceļš aizvijas plašā pasaulē". [..] Sakopoto rakstu sižeti visai daudzveidīgi, bet informatīvi un var saistīt lasītāju, rosināt uz pārdomām."

Bēne, Alma. Rakstīšanas un ceļošanas prieks. Laiks, 1993, 5. maijs.

Dzimtais vārds

Vinklers

Papildu vārdi

Kleišmeta

Izglītība

Rīga
Studējusi mākslu pie profesora Borisa Vipera.

Rīga
Mācījusies klavierspēli pie brīvmākslinieka Knuta Lesiņa.

1933
Pļaviņu vidusskola
Daugavas iela 101, Pļaviņas, Pļaviņu novads
1933. gadā beigusi mācības.

1933–1943
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Studējusi Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: ģermāņu filoloģija.

1982
Sidneja
26. maijā Makvarī (Maquarie) universitātē Sidnejā, Austrālijā ieguva maģistres grādu vācu literātūrā.

Darbavieta

Daugavpils vakara ģimnāzija
Daugavpils
Skolotāja.

Rīgas pilsētas 6. pamatskola
Rīga
Skolotāja

Oldenburga, Vācija
Skolotāja latviešu bēgļu skolā Oldenburgā.

Jaundienvidvelsa
27 gadus skolotāja austrāliešu skolās.

Sidneja
Trīs gadus strādājusi Sidnejas Mākslas skolā.

06.1946–03.1949
Ebenveileras Latviešu ģimnāzija
Ebenveilera
Vēstures, psiholoģijas un loģikas skolotāja.

Dalība organizācijās

Studenšu korporācija "Dzintra"
Filistre.

1928
Latvija
Pievienojusies Gaidu kustībai.Apbalvota ar gaidu organizācijas Izturības zīmi un skautu organizācijas Pateicības zīmi "Saulīte".

1981
Daugavas Vanagi
Austrālijas Daugavas Vanadžu vadītāja, DV Austrālijas valdes locekle.

Ceļojums

1976
Vācija
Vasarā devās ceļojumā, to aprakstīja rakstā "No Libekas līdz agrākajai latviešu ģimnāzijai Ebenveilerā"; publicēts "Austrālijas Latvietis" 1976. gada 25. jūnijā.

09.1998
Latvija
3 nedēļas pavadīja Latvijā, viesojās Pļaviņās, kur mācījās ģimnāzijā.

Apglabāts

09.1999
Pļaviņas
Annas Kliešmetes un vīra pelnu urnas apbedītas Pļaviņu kapsētā.