Andris Vilks

3 bildes

Andris Vilks (1957) − filologs, bibliogrāfs, kopš 1989. gada Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors. Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes docents, Latvijas Universitātes goda doktors. Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis. Bijis UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas priekšsēdētājs un Latvijas Kultūras ministrijas Nacionālās kultūras padomes priekšsēdētājs. Baltijas jūras reģiona bibliotēku asociācijas "Bibliotheca Baltica" un Eiropas Zinātnisko Bibliotēku asociācijas (LIBER) valdes loceklis. Kopš 1989. gada sekmējis Latvijas Nacionālās bibliotēkas, tostarp tās jaunās ēkas – Gaismas pils – attīstību, kas ietver sevī gan bibliotēkas jaunās ēkas celtniecību un pilnvērtīgas darbības uzsākšanu jaunceltnē, gan "Gaismas tīkla" un Nacionālās Digitālās bibliotēkas "Letonica" izveidi. 1997. gadā saņēmis Latvijas Republikas augstāko apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeni. Bijis galvenais redaktors rakstu krājumam "Zinātniskie raksti".

Dzimšanas laiks/vieta

16.05.1957
Rīga

Profesionālā darbībaPublikācijas rakstu krājumos
1986: "Kolportāža Latvijā līdz 1917. gadam" rakstu krājumā "Bibliotēku zinātnes aspekti" (Zvaigzne).
1987: "Latviešu bibliotēku dibināšanas nacionālās kustības sākumposms" rakstu krājumā "Grāmata latviešu sabiedrībā, 1856–1870" (Avots).
1988: "Grāmatnieki, grāmatu izplatītāji Latvijā līdz 1917. gadam" rakstu krājumā "Из истории латышской книги" ("No latviešu grāmatu vēstures") (Liesma).
1995: "Nevis tēriņš, bet ieguldījums" rakstu krājumā "Jaunā Literatūra un Māksla", kas veltīts sanāksmei "Vara un inteliģence. Manipulācijas ar cilvēku mūsdienu Latvija" (Jaunrades fonds).
2006: "Valsts un pašvaldības institūcijas internetā" rakstu krājumā "Informācijas vide Latvijā: 21. gadsimta sākums" (Zinātne).
2015: "Nacionālās bibliotēkas krājums, funkciju atdzimšana un iespējas" kolektīvajā monogrāfijā "Latvijas Nacionālā bibliotēka. Arhitekts Gunārs Birkerts" (Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība).
2017: "Andris Vilks. Director of the National Library of Latvia" rakstu krājumā "Leading National, Public, Monastery and Royal Library Directors: Leadership, Management, Future of Libraries." (De Gruyter Saur).

Izglītība

–1994
Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte
Lauvas iela 4, Rīga
Bibliotēku un informācijas zinības. Iegūts sociālo zinātņu maģistrs.

Darbavieta

Valsts Kultūrkapitāla fonds
Krišjāņa Valdemāra iela 20, Rīga
Starpnozaru padome.

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
Rīga
Bijis UNESCO Latvijas Nacionālās komitejas priekšsēdētājs un UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas Nacionālās komitejas priekšsēdētājs.

1978–1989
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Krišjāņa Barona iela 14, Rīga
Strādājis Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā, bijis tās vadītājs.

1989
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Rīga
Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors

1992
Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte
Lauvas iela 4, Rīga
Docents, Latvijas Universitātes goda doktors.Pasniedzis kursus: Informācijas institūciju pārvaldība; Efektīvi bibliotēkas un informācijas pakalpojumi; Bibliotēku sistēmpolitika.

1998–2002
Latvijas Republikas Kultūras ministrija
Krišjāņa Valdemāra iela 11A, Rīga
Nacionālās kultūras padomes priekšsēdētājs.

2004–2008
Latvija
Baltijas jūras valstu bibliotēku apvienība "Bibliotheca Baltica"Direktors.

Dalība organizācijās

Latvijas Zinātņu akadēmija
Latvijas Zinātņu akadēmija

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
Rīga

Krišjāņa Valdemāra iela 11A, Rīga
Latvijas bibliotēku padome

Rīga
Biedrība "Laiks kultūrai"

Hāga
Association of European Research Libraries.Bijis valdes loceklis.

Hāga
European LibraryBijis valdes loceklis.

2003
Eiropas nacionālo Bibliotēku konferenceIzpildkomitejas loceklis.

2008
Latvija
Baltijas jūras valstu bibliotēku apvienība "Bibliotheca Baltica"

Apbalvojumi

Triju Zvaigžņu ordenis
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar Ordeņa domes 1997. gada 29. oktobra lēmumu.
IV šķira
1997

Latvijas Republikas Ministru kabineta balva
Balva piešķirta par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas bibliotēku nozares attīstībā un informācijas un zināšanu sabiedrības veidošanā Latvijā.
2007

Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības raksts
Atzinības raksts piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas bibliotēku nozares attīstībā.
2007

Cicerona balva
Par neatlaidību modernas Latvijas Nacionālās bibliotēkas izveidē
2013

Grāmatu mākslas balva "Zelta ābele"
Grāmatu mākslas konkursa "Zelta ābele 2016" balvu par mūža ieguldījumu grāmatniecībā saņēma Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks.
Par mūža ieguldījumu grāmatniecībā
2017

Francijas Ordenis mākslā un literatūrā
2019. gada 27. novembrī Francijas vēstniece Latvijā Odile Supizona (Odile Soupison) pasniedza Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktoram Andrim Vilkam Francijas Ordeni mākslā un literatūrā pateicībā par ieguldījumu, attīstot Francijas un Latvijas attiecīb
Kavaliera pakāpe
2019