Aloizs Anspaks

1 bilde

26.09.1903 – 18.06.1985

Aloizs Anspaks (1903–1985) – priesteris, komponists un rakstnieks. Mācījies Anspaku tautskolā, kur atklājis izcilas garaspējas un centību, Rēzeknes ģimnāzijā, ko beidzis kā pats jaunākais un viens no labākajiem skolēniem, kā arī Aglonas un Rīgas Garīgajos semināros. Akadēmisko izglītību ieguvis Strasbūras Universitātē. Bijis Rīgas arhidiacēzes Katoļu Teoloģijas augstskolas profesors. Politiski orientētajai Latvijas Romas katoļu baznīcas vadībai nebija tīkamas Aloiza Anspaka Latvijas vienotības idejas, tādēļ viņam daudz nācies mainīt darbavietas. Strādājis par vikāru un skolu kapelānu Ludzā, prāvestu Kaunatā, Andrupenē, Sarkaņos, Dvietē, Rubenē un Jūrkalnē. 1944. gadā emigrējis uz Vāciju, kur kā garīdznieks un sabiedriskais darbinieks iemantojis lielu sabiedrības cieņu. Par nopelniem baznīcas labā 80 gadu jubilejā apbalvots ar Sv. Mārtiņa medaļu. Sarakstījis Sv. Ambrozija un Sv. Kazimira dzīves aprakstus, sacerējis un komponējis garīgās dziesmas, aktīvi darbojies latviešu presē gan Latvijā, gan trimdā.

Dzimšanas laiks/vieta

26.09.1903
Lielie Anspoki [o]
Dzimis Preiļu rajona Saunas pagasta Lielajos Anspakos zemnieku Antona un Veronikas ģimenē.

Miršanas laiks/vieta

18.06.1985
Vācija
Miris Orzenhauzenā, Vācijā.

Izglītība

1911–1915
Anspoki
Mācījies Anspoku tautskolā.

1915–1919
Rēzeknes Valsts ģimnāzija
Atbrīvošanas aleja 71, Rēzekne

1920–1925
Rīgas Garīgais seminārs
Altonavas iela 6, Rīga
Mācījies Rīgas arhidiecēzes Katoļu garīgajā seminārā.

1925–1928
Strasbūras Universitāte
Strasbūra
Studējis Strasbūras Universitātes Teoloģijas fakultātē, ko beidzis ar licenciāta grādu baznīcas kanoniskajās tiesībās.

Darbavieta

1928–1930
Rīgas Katoļu teoloģijas augstskola
Rīga
Profesors,

1930
Ludza
Vikārs un skolas kapelāns.

1930–1931
Kaunata
Prāvests.

1931–1932
Andrupene
Prāvests.

1932–1936
Sarkaņi
Prāvests.

1936–1937
Dviete (Dvīta (vidustecē))
Prāvests.

1937–1940
Rubenes pagasts
Prāvests.

1940–1944
Jūrkalne
Prāvests.

1951
Baltische Blätter (1918–1930)
Vācija
Iecelts par Orzenhauzenas vācu draudzes prāvestu, tur dzīvojis un strādājis līdz mūža beigām.

Evakuācija

1944
Vācija
No Jūrkalnes evakuēts uz Vāciju. Pirmā apmešanās vieta – Kreisbrona.

Apglabāts

1985
Vācija
Apglabāts Orzenhauzenā, Vācijā.