Aloizs Anspaks

1 bilde

26.09.1903 – 18.06.1985

Aloizs Anspaks (1903–1985) – priesteris, komponists un rakstnieks. Mācījies Anspaku tautskolā, kur atklājis izcilas garaspējas un centību, Rēzeknes ģimnāzijā, ko beidzis kā pats jaunākais un viens no labākajiem skolēniem, kā arī Aglonas un Rīgas Garīgajos semināros. Akadēmisko izglītību ieguvis Strasbūras Universitātē. Bijis Rīgas arhidiacēzes Katoļu Teoloģijas augstskolas profesors. Politiski orientētajai Latvijas Romas katoļu baznīcas vadībai nebija tīkamas Aloiza Anspaka Latvijas vienotības idejas, tādēļ viņam daudz nācies mainīt darbavietas. Strādājis par vikāru un skolu kapelānu Ludzā, prāvestu Kaunatā, Andrupenē, Sarkaņos, Dvietē, Rubenē un Jūrkalnē. 1944. gadē emigrējis uz Vāciju, kur kā garīdznieks un sabiedriskais darbinieks iemantojis lielu sabiedrības cieņu. Par nopelniem baznīcas labā 80 gadu jubilejā apbalvots ar Sv. Mārtiņa medaļu. Sarakstījis Sv. Ambrozija un Sv. Kazimira dzīves aprakstus, sacerējis un komponējis garīgās dziesmas, aktīvi darbojies latviešu presē – gan Latvijā, gan trimdā.

Dzimšanas laiks/vieta

26.09.1903
Lielie Anspoki [o]
Dzimis Preiļu rajona Saunas pagasta Lielajos Anspakos zemnieku Antona un Veronikas ģimenē.

Miršanas laiks/vieta

18.06.1985
Vācija
Miris Orzenhauzenā, Vācijā.

Personiska informācija

1926: Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē bīskaps Jāzeps Rancāns Aloizu Anspaku ordinējis par priesteri.
1928: pēc Strasbūras Universitātes beigšanas sācis strādāt par Rīgas arhidiecēzes Katoļu teoloģijas augstskolas profesoru.
1930: strādājis par vikāru un skolu kapelānu Ludzā.
1930: bijs prāvests Kaunatā.
1931: prāvests Andrupenē.
1932: prāvests Sarkaņos.
1936: prāvests Dvietē.
1937: prāvests Rubenē.
1940: prāvests Jūrkalnē
1944: no Jūrkalnes evakuēts uz Vāciju. Pirmā apmešanās vieta – Kreisbrona.
1951: ticis iecelts par Orzenhauzenas vācu draudzes prāvestu, kur viņš dzīvojis un strādājis līdz savas dzīves noslēgumam.

Izglītība

1911–1915
Anspoki [o]
Mācījies Anspoku tautskolā.

1915–1919
Rēzeknes Valsts ģimnāzija
Atbrīvošanas aleja 71, Rēzekne

1920–1925
Rīgas Garīgais seminārs
Altonavas iela 6, Rīga
Mācījies Rīgas arhidiecēzes Katoļu garīgajā seminārā.

1925–1928
Strasbūras Universitāte
Strasbūra
Studējis Strasbūras Universitātes Teoloģijas fakultātē, ko beidzis ar licenciāta grādu baznīcas kanoniskajās tiesībās.

Apglabāts

1985
Vācija
Apglabāts Orzenhauzenā, Vācijā.