Baltische Blätter (1918–1930)

Baltijas vācu periodiskais izdevums, pilnais nosaukums: Baltische Blätter: alleiniges Mitteilungsorgan der Arbeitsgemeinschaft Baltischer Organisationen ("Baltiešu lapas: vispārējs baltiešu organizāciju darba apvienību ziņotājs"), iznāca Berlīnē no1918. gada oktobrim līdz 1930. gadam. Izdevējs Vircs (Würtz), vēlāk organizācija "Baltischer Verlag und Ostbuchhandlung". Pielikumi:Blätter zur Kunst fürs Baltenland ("Baltiešu zemju mākslas lapas"), iznāk reizi mēnesī 1919. gadā; Nachrichtenblatt für Balten ("Ziņu lapa baltiešiem") iznāk no 1919.gada februāra līdz aprīlim.

2 saistītas personas