Rīgas baptistu draudžu garīgais seminārs

1922. gadā dibinājis un tā pirmais vadītājs līdz 1930. gadam bijis Jānis Alberts Freijs.

1 saistītas personas