Raunas patērētāju biedrība

Izveidota ap 1940. gadu. Īstenoja tirdzniecību un sabiedrisko ēdināšanu, kā arī nodarbojās ar lauksaimniecības izejvielu un produktu sagādi (piem. labības, kartupeļu, zālāja sēklas), ražoja atsevišķu veidu plaša patēriņa preces (Raunas maizes ceptuve). Apvienoja Raunas, Baižkalna, Jaunraunas, Veselavas, Launkalnes, Mārsnēnu, Vaives un Rāmuļu pagastu lauksaimniekus.

1 saistītas personas