Mēnešraksts "Draugs un Biedris"

Ilustrēts mēnešraksts, iznāk Rīgā no 1866. gada līdz 1869. gadam mācītāja Hugo Braunšveiga vadībā, izdevumam ir populārzinātniska ievirze. Ar 1867. gadu iznāk arī pielikums "Bērnu Pastnieks". Izdevējs: E.Platess.

2 saistītas personas