Žurnāls "Dadzis" (1912)

Ilustrēts satīrisku rakstu krājums (žurnāls) dzīvei un mākslai, ar Nr. 1/4 (8.06.) – satīrisks žurnāls dzīvei un mākslai. Iznāca 2 reizes mēnesī.

Izdots un iespiests Rīgā, K. Zeiberliha spiestuvē. Redaktors – Jūlijs Pētersons.