Bauskas Pilsmuižas pagastskola

19. gadsimta beigās ēkā Mazajā Salātu ielā 31 atradās pagastskola.

Mūsdienās ēkā atrodas karjeras centrs "Vīzija".

1 saistītas personas