Halles Universitāte

Tg. Halles-Vitenbergas Martina Lutera Universitāte, izveidota 1817, apvienojot Vitenbergas Universitāti (dib.1502) un Halles Universitāti (dib.1691).

Halles Universitāte kopš 1691 un 18.gadsimtā Prūsijas piētisma centrs. 1695 dibināta skola trūcīgiem bērniem un t.s. Pädagogium, audzināšanas un izglītības iestāde turīgu pilsoņu bērniem; vēlāk - tipogrāfija un grāmatveikals;1708 - meiteņu skola.