Kristiāns Lauterbahs

Lomas: dzejnieks

17.11.1663 – 06.06.1720

Dzimšanas laiks/vieta

17.11.1663

Miršanas laiks/vieta

06.06.1720
Rīga

Personiska informācija

LAUTERBAHS (Lauterbach) Kristiāns (1663.17.XI Eitīnē, Vācijā - 1720.6.VI Rīgā?) - vācu tautības latviešu garīgās dzejas autors.
Dz. Eitīnes sk. konrektora, no 1669 Rīgas Domskolas rektora Georga Lauterbaha ģim. Stud. teoloģiju Jēnā (1686) un Hallē (1690). 1695 atgriezies Rīgā, bijis mācītāja palīgs Jēzus bazn. un mācītājs Salas draudzē un Biķerniekos. 1702-12 diakons, tad mācītājs Doma bazn. Rīgā. Literāta L. Depkina znots un tuvākais
līdzstrādnieks. Tulk. un sacerējis garīgās dziesmas; pazīstamākās no tām -
"Kas Dievam debesīs liek valdīt", "Dievs labi dar\', ko darīdams". L. dziesmas public. bazn. dziesmu grām. "Garīga dziesmu grāmata ar dažādām tik labi vecām, kā ir jaunām dziesmām.." (1704), kā arī turpmākajos izdevumos. Nepublic. palikusi dzeja ar laicīgu tematiku. L. vienīgais no Rīgas pils. mācītājiem pārdzīvoja mēra epidēmiju 1710. - Kript.: C.L.
L. Straubergs J. Kristjānis Lauterbahs un viņa latviešu dziesmiņas // IMM, 1933, 5/6.
Z. Frīde

Nodarbes

Papildu vārdi

Lauterbach

Izglītība

1686
studējisstudē teoloģiju Jēnā

1690
studējisstudē teoloģiju Hallē