Rēzeknes Valsts Pedagoģiskais institūts

Pēc Latvijas okupācijas 1941. gada janvārī Rēzeknes Valsts skolotāju institūtu pārveidoja par Rēzeknes Valsts pedagoģisko institūtu, noorganizējot trīs fakultātes: fizikas – matemātikas un vēstures, kā arī krievu valodas un literatūras. Vācu okupācijas laikā instutūts turpināja darbību līdz 1944. gadam, kad Sarkanās armijas uzbrukuma laikā tika daļēji sagrauta tā galvenā ēka un institūta darbība tika pilnībā pārtraukta.

Avots: https://lv.wikipedia.org (skatīts 13.05.2020.)