Aleksandrs Arvīds Zariņš

lv
Ziņot redaktoram

Darbi: Darba autors (32); Redaktors (1); Komentāra autors (1); Recepcijas persona (14)

Attēli: Persona attēlā(3)

VārdsAleksandrs Arvīds Zariņš
PseidonīmsAleks Dunajs
KopsavilkumsŽurnālists un literāts Aleksandrs Zariņš (1918–1994) dzimis Alsviķu pagastā. Beidzis Rīgas Valsts tehnikumu, strādājis ķīmijas laboratorijās. Pirmie literārie mēģinājumi skolas gados žurnālā "Saturns". 1944. gada rudenī bēgļu gaitās nonācis Vācijā, kur vairāk pievērsies žurnālistikai. Kopš 1949. gada dzīvoja Austrālijā, kur mūžu nodzīvoja Sidnejas tuvumā Engadīnā. Kaut arī Latvijā un Vācijā apguvis eksaktās zinības un ikdienā strādājis dažādās laboratorijās, sirds piederēja latviešu sabiedriskās un kultūras dzīves organizēšanai. Ilgus gadus Sidnejā vadīja Latviešu Preses biedrības Austrālijas kopas grāmatu apgādu, galvenokārt izdodot Austrālijas latviešu darbus (kopumā 22). Nozīmīgākais devums Mārtiņa Zīvertu 30 lugu burtnīcu izdošana. Latviešu trimdas literāro procesu izpētē noderīga ir par Austrālijas dienasgrāmatu nodēvētā grāmata "Bites un bumerangs", kas atklāj Austrālijas latviešu sabiedriskās un kultūras dzīves aspektu, kā arī dažādas personības. "Latviešu literatūras darbinieki Rietumu pasaulē. Jaunākais posms" (1991) redaktors (kopā ar Valiju Ruņģi un Birutu Abuls).
Personiska informācijaDzimis Gailīšos amatnieka Jēkaba Zariņa un Alvīnes Zariņas (dzim. Gavare) ģimenē.
1928: kopā ar vecāko brāli kļuva par grāmatu izsniedzēju Alsviķu jaunizveidotajā bibliotēkā.

Sieva – Olita Zariņa (dzim. Lejiete).
Bērni – meitas Dagnija Zariņa (prec. Greste; 1942–2009) – gleznotāja un Gundega Zariņa, dēls Kristaps Zariņš.
Profesionālā darbība

Pirmā publikācija

Skolas gados kopā ar vēlāko arhitektu Iltneru rediģējis skolas žurnālu "Saturns", kurā pirmajos rakstos vingrinājušies tādi latviešu avīžnieki kā Helmars Rudzītis, Valdemārs Kārkliņš, E. Pranks, Maksis Čulītis.

1947: reportāža par nometņu dzīvi laikrakstā "Tēvzeme".
Publikācijas latviešu trimdas laikrakstos "Laiks", "Latvija", "Londonas Avīze", "Latvija Amerikā", bijis šo periodisko izdevumu līdzstrādnieks, arī laikraksta "Austrālijas Latvietis" Sidnejas nodaļas redaktors, publicējis rakstus un aprakstus par latviešiem pasaulē, par latviešu sabiedrisko un kultūras dzīvi Austrālijā; sagatavojis un publicējis virkni interviju ar Austrālijas latviešiem.
Publicējis arī ceļojumu reportāžas par latviešiem Jaunzēlandē, Tasmānijā, ASV.
Mēnešrakstā "Treji Vārti" turpinājumos publicējis apskatus par Sidnejas Latviešu teātra vēsturi.

Literārā līdzdalība citos projektos

LPB Austrālijas kopas apgāda vadītājs; apgādā izdotas 22 grāmatas, tostarp Mārtiņa Zīverta 30 lugas.
Sakārtojis grāmatu "Mārtiņš Zīverts Austrālijā un sarakste, izdodot lugas" (1993).

Bagāts, kultūrvēsturiski nozīmīgs materiāls par latviešu sabiedrības dzīvi Austrālijā apkopots grāmatā "Bites un bumerangs" (1989).

Sabiedriskā darbība

Rotenburgas DP nometnes kultūras daļas vadītājs.
Viens no Latviešu Preses biedrības Austrālijā iniciatoriem (dibināta 1951).
Bijis PBLA Kultūras fonda valdes loceklis un Preses nozares vadītājs.
Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) Literatūras nozares vadītājs.
Kultūras fonda sekretārs.
Sidnejas baltiešu komitejas
loceklis.
Sidnejas latviešu nama padomes loceklis.
Citātu galerija

Aleksandrs Zariņš par sevi

"Kā žurnālists allaž uzmanīgi esmu sekojis latviešu trimdas literatūras dzīvīgumam. Apmeklējot vai visas Austrālijas latviešu Rakstnieku dienas un trīs LaRAs rīkotās Rakstnieku nedēļās un vadot LPB Austrālijas kopas apgādu, kas izdevis 22 grāmatas, it labi varu vērtēt kā mūsu rakstnieku potenciālu, tā lasītāju strāvojumus. Austrālijas Latvieša redaktora darbs nevien atļāva, bet pat mudināja intervēt ciemiņus, kā arī sagatavot reportāžas par mūsu autoru cīniņiem. Tam pievienojās grāmatu apraksti, teātŗu izrāžu piezīmes, atmiņu raksti. Intervijās un reportāžās cenšos atturēties no sava vērtējuma, bet ļauju runāt autoriem, viņu darbu citējumiem, citu kollēgu piebildumiem. Secinājumus atstāju lasītājam."

Zariņš, Aleksandrs. Kā mani piejaucēja literatūrai. Latviešu literatūras darbinieki Rietumu pasaulē, 1991, 373. lpp.

Par Aleksandru Zariņu

"Kad pirms gada biju Austrālijā, mani Sidnejas lidostā sagaidīja vidēja auguma, ļoti vitāls, izdarīgs un neparasti sirsnīgs cilvēks, kura runas veidā varēja sajust vieglu malēnisku piesitienu. Tas bija Aleksandrs Zariņš: daudzu kultūras pasākumu iniciators un dvēsele, rakstnieks, žurnālists, kas darbojās laikrakstā Austrālijas Latvietis gandrīz kopš tā iznākšanas, būdams Sidnejas redaktors."

Hausmanis, Viktors. Aleksandrs Zariņš. Literatūra un Māksla, 1994, 1. jūl.

"Es augsti vērtēju viņa sajūsmas pilno interesi par latviešu kulturāliem pasākumiem, viņa vienkāršo biedriskumu, apzinīgo cenšanos uzturēt pašcieņu trimdas latviešos, un lielo interesi par latviešu jaunatnes izglītību., un pēdējā laika dzimtenes nacionālās kultūras uzplaukumu. Par visu to rakstīt, lai iepazīstinātu trimdas sabiedrību, viņš uzskatīja par savu pienākumu. Rakstīšana viņam bija sirds
lieta, viņš to mīlēja."

Zaļums, E. Pienākums un mīlestība: atmiņas par Aleksandru A. Zariņu. Ritums, Nr. 496, 1994.


"Bites un bumerangs" (1989)


"Zariņš, savam žurnālista aicinājumam sekodams, daudz grozījies latviešos, ir varbūt viens no vislabāk informētajiem cilvēkiem Austrālijā par latviešiem, to priekiem, bēdām, pūlēm un panākumiem. Tāpēc viņa rakstu kopojumu vedas nodēvēt par sava
veida Austrālijas latviešu dienasgrāmatu. Viņš lasītāju izvadā pa ieceļotāju drūmajām pagaidu apmetnēm, stāsta par jaunaustrāliešu, latviešu, cenšanos cik iespējams drīz no tām rauties prom, par vēlēšanos kāpt pa panākumu kāpnēm, nodrošināt sev un pēcnācējiem ērtu dzīvi. [..]

Ruņģe, Valija. Austrālijas latviešu dienasgrāmata. Karogs, 1990, Nr. 11.

"Lielā grāmata ir lieliska dokumentācija par latviešu dzīvi piektajā kontinentā 40 gadu laikā. kuma gadu grūtā darbā pavadītā dzīve latviešiem tagad ir pārvērtusies par tīkamu, ērtu, bieži pārtikušu dzīvošanu. Cīņa ar izolētās zemes nežēlību, cietsirdību, tās ļaužu kādreizējo nenovīdību ir pārvarēta. Latvietis šai nevienādajā divkaujā parādās kā uzvarētājs. Katrs lasītājs šai Zariņa rakstu sakopojumā atradīs kaut ko tādu, kas viņu saistīs."

Bērziņa, Lūcija. Aleksandrs Zariņš. Bites un bumerangs. Brīvā Latvija, 1990, 5. janv.

Nodarbesžurnālists
publicists
literāts
Dzimšanas laiks/vieta18.11.1918
Alsviķu pagasts
Alsviķu pagasts, Alūksnes novads

DzīvesvietaRotenburga
Rotenburg, Lower Saxony, Germany

1918 – 1934
Alsviķi
Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads

1918 – 1934
Alsviķi
Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads

1934 – 1944
Rīga
Rīga

1944 – 1949
Vācija
Germany

Dzīvojis Zēdorfas un Rotenburgas latviešu DP nometnēs.


1949
Greta
Greta, New South Wales, Australia
Ieceļotāju nometne.

1951 – 1994
Sidneja
Sydney, New South Wales, Australia

Dzīvoja Sidnejas tuvumā Engadīnas Dunājos.

Izglītībanezināms – 1939
Rīgas Valsts tehnikums
Rīga
Rīga
DarbavietaVācija
Germany
Ķīmiķis I. G. Farbenindrustrie pētniecības laboratorijās.

Zēdorfa
Seedorf, Lower Saxony, Germany
Ķīmijas skolotājs latviešu DP skolā.

Rotenburga
Rotenburg, Lower Saxony, Germany
Ķīmijas skolotājs Andreja Pumpura latviešu bēgļu ģimnāzijā.

1938 – 1940 (Datums nav precīzs)
Rīga
Rīga
Laborants Rīgas valsts komercskolā un medikamentu fabrikā.

1954 – 1985 (Datums nav precīzs)
Melburna
Melbourne, Victoria, Australia

No 1954 strādā laikraksta "Austrālijas Latvietis" Sidnejas nodaļas redakcijā.


1959 – 1983
Austrālija
Australia

Atomenerģijas komisijas laboratorijā Lūkasa augstumos pie Sidnejas. Reaktora ķīmiskās kontroles laboratorijas vadītājs

Apbalvojumi1983
Kultūras fonda balva par darbību žurnālistikā. 

1994
Krišjāņa Barona prēmija teātra nozarē par latviešu teātra un tā vēstures popularizēšanu.
Dalība organizācijāsLatviešu preses biedrība

Austrālijas kopas biedrs; bijis valdes loceklis un arī kopas vadītājs.


Latviešu Rakstnieku apvienība
Emigrē00.10.1944
Vācija
Germany

1949
Austrālija
Australia
CeļojumsKanāda
Canada
Četras reizes apceļojis Kanādas latviešus.

Tasmānija
Tasmania, Australia

1967
Jaunzēlande
New Zealand
Miršanas laiks/vieta09.06.1994
Sidneja
Sydney, New South Wales, Australia

Apglabāts04.06.1996
Alūksne
Alūksne, Alūksnes novads

Pelnu urna apbedīta Alūksnes kapos.

ApbalvojumiKultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par ieguldījumu žurnālistikā.
1983

Spodra Klauverta fonda balva
1989

PBLA Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija piešķirta par latviešu teātra un tā vēstures popularizēšanu.
1994

Kartes leģenda

Tiek rādīti ieraksti 1-22 no 22.
#VietaDateVeidsVietas tips
  
1Alsviķu pagasts
(Alsviķu pagasts, Alūksnes novads)
18.11.1918Dzimšanas laiks/vietaPagasts
2Alsviķi
(Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads)
1918 - 1934DzīvesvietaCiems
3Rīga
(Rīga)
1934 - 1944DzīvesvietaPilsēta
4Alsviķi
(Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads)
1918 - 1934DzīvesvietaCiems
5Sidneja
(Sydney, New South Wales, Australia)
1951 - 1994DzīvesvietaPilsēta
6Rotenburga
(Rotenburg, Lower Saxony, Germany)
(Nav norādīts)DzīvesvietaPilsēta
7Greta
(Greta, New South Wales, Australia)
1949DzīvesvietaPilsēta
8Vācija
(Germany)
1944 - 1949DzīvesvietaValsts
9Sidneja
(Sydney, New South Wales, Australia)
09.06.1994Miršanas laiks/vietaPilsēta
10Vācija
(Germany)
01.10.1944EmigrēValsts
11Austrālija
(Australia)
1949EmigrēValsts
12Alūksne
(Alūksne, Alūksnes novads)
04.06.1996ApglabātsPilsēta
13Rīga
(Rīga)
1939IzglītībaPilsēta
14Rīga
(Rīga)
1938 - 1940DarbavietaPilsēta
15Melburna
(Melbourne, Victoria, Australia)
1954 - 1985DarbavietaPilsēta
16Vācija
(Germany)
(Nav norādīts)DarbavietaValsts
17Austrālija
(Australia)
1959 - 1983DarbavietaValsts
18Zēdorfa
(Seedorf, Lower Saxony, Germany)
(Nav norādīts)DarbavietaPilsēta
19Rotenburga
(Rotenburg, Lower Saxony, Germany)
(Nav norādīts)DarbavietaPilsēta
20Kanāda
(Canada)
(Nav norādīts)CeļojumsValsts
21Jaunzēlande
(New Zealand)
1967CeļojumsValsts
22Tasmānija
(Tasmania, Australia)
(Nav norādīts)CeļojumsSala

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.