The Latest Events in Rainis' Studies

Bibliogrāfija
Daukste-Silasproģe, I. (2003). Aktualitātes Raiņa pētniecībā. Letonica, Nr. 9, 208. - 210. lpp.

Publisher

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

9

ISSN

1407-3110

Publishing year/ place

2003, Rīga