Aktualitātes Raiņa pētniecībāBibliogrāfija

Daukste-Silasproģe, I. (2003). Aktualitātes Raiņa pētniecībā. Letonica, Nr. 9, 208. - 210. lpp.

Izdevējs

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Izdevuma veids

Publikācija

Darba veids

Oriģināldarbs

Nr.

9

ISSN

1407-3110

Izdošanas gads/vieta

2003, Rīga