Kopoti raksti 30 sējumos. 5., 6. un 7. sējuma dzejoļu varianti.

Varianti 5. sējumā sakopotajiem dzejoļiem no dzejoļu krājumiem "Mūza mājās", "Rīta dziesmas", kā arī varianti Raiņa dzīves laikā publicētajiem ārpuskrājumu dzejoļiem. Radāmās domas un varianti 6. sējumā ievietotajiem dzejoļiem no dzejoļu krājuma "Epus 1905", kā arī Raiņa dzīves laikā nepublicētajiem dzejoļiem un uzmetumiem. Varianti 7. sējumā sakopotajiem dzejoļiem un radāmās domas krājumam "Septiņi malēnieši", kā arī humoram un satīrai no laikrakstiem.

Tekstus sagatavojušas un komentējušas: Mirdza Ābola, Biruta Kalnača un Elza Knope.

Publisher

Apgāds "Zinātne"

Type of publication

Collected works

Type of work

Original work

Author

Author of the comment

Publishing year/ place

1982, Rīga