Biruta Kalnača

2 pictures

10.03.1930 – 21.03.2010

Biruta Kalnača (1930–2010) – literatūrzinātniece, pētnieciskajā
darbā pievērsusies latviešu literatūras vēstures problēmām, īpašu uzmanību veltījot
līdz tam maz apzinātajam Raiņa bērnu dzejoļu grāmatu tapšanas procesam,
folklorai kā viņa bērnu dzejoļu ierosmes avotam, vērtējusi Raiņa bērnu dzejas
publicējumus un tulkojumus. Rakstījusi par tekstoloģijas jautājumiem. Sagatavojusi
tekstus un komentējusi Raiņa Kopotu rakstu zinātniskā izdevuma 4. sējumu
(1978), piedalījusies 7. sējuma (1979) un 2.–3. variantu sējuma (1979–1982)
tekstu sagatavošanā un komentēšanā. Sagatavojusi tekstu Pāvila Rozīša romāna
"Valmieras puikas" izdevumam (1988, arī priekšvārda autore).

Birth time/place

10.03.1930
Rīga

Place/time of death

21.03.2010
Rīga

Personal information

1930: 10. martā dzimusi Latvijas armijas virsnieka, aktīva skautu kustības veidotāja Žorža Vikšas-Soboļevska (1898–1943) un viņa sievas Lilijas (dzimušas Rezevskas) ģimenē.

Professional activity

Pirmajās publikācijās (kopš 50. gadiem) galvenokārt risināti bibliotēku darba jautājumi.
1980: aizstāvot disertāciju "Folklora kā Raiņa dzejas bērniem avots", ieguvusi filoloģijas zinātņu kandidātes grādu.
1992: filoloģijas zinātņu kandidāta grāds nostrificēts par filoloģijas doktora grādu.

Occupations

Name at birth

Vikša-Soboļevska

Education

1937–1948
Rīgas VĻKJS 30. gadadienas 4. vidusskola
Zvārdes iela 1, Rīga

1948–1953
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Filoloģijas fakultāte

Working place

1953–1954
Saulkrasti
Saulkrastu rajona kultūras namā instruktore

1954–1960
Rīga
2. Rīgas pilsētas bibliotēka, bibliotekāre.

1961–1961
Rīga
2. Rīgas pilsētas bibliotēka, bibliotēkas pārzine

1967–1986
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Rīga
Zinātniskā līdzstrādniece

1987–1992
Latvijas Valsts bibliotēka
Rīga
Bibliotekāre

Buried

Jaundubultu kapi