Kopoti raksti 30 sējumos. 7. sējums

Humors un satīra
Saturs:
"Mazie Dunduri"
"Apdziedāšanās dziesmas III vispārīgiem latvju dziesmu svētkiem"
"Septiņi malenieši"
humors un satīra laikrakstos
"Virpuļi" (1907., 1908., 1909. gadā).

Tekstus sagatavoja un komentēja Mirdza Ābola, Biruta Kalnača un Elza Knope.

Publisher

Apgāds "Zinātne"

Type of publication

Collected works

Type of work

Original work

Author

Author of the comment

Publishing year/ place

1979, Rīga