Izlase 1–2

Saturs1. sējums. Pa dzīves ceļiem [romāns]2. sējums. StāstiIngrīdas Sokolovas priekšvārds.

Publisher

Izdevniecība "Liesma"

Type of work

Original work

Author of the comment

Artist

Publishing year/ place

1967, Rīga