Ingrīda Sokolova

9 pictures

10.08.1923 – 27.10.2012

Ingrīda Sokolova (1923–2012) – rakstniece, literatūrzinātniece. Otrā pasaules kara laikā Sarkanās armijas sastāvā bija politdarbiniece, vēlāk izlūku daļas tulks armijā. Sarakstījusi monogrāfijas par Žani Grīvu, Robertu Sēli, Vili Lāci, Miervaldi Birzi, Zentu Mauriņu. Rakstījusi literārus portretus un apceres par dažādu profesiju pārstāvjiem. Autobiogrāfisko darbu "Mana triloģija" (1973), "Vienas paaudzes biogrāfija" (1977) autore. Rakstījusi arī stāstus, kuru galvenā tematika – Otrā pasaules kara gadu tēlojums. Daiļrade atbilstoša padomju ideoloģijas nostādnēm. Rakstījusi publicistiku, publicējusi presē daudzas ideoloģizētas apceres, recenzijas, rakstus par Padomju Latvijas literatūru, rakstījusi scenārijus filmām.

Birth time/place

10.08.1923
Vecauces pagasts

Place/time of death

27.10.2012
Rīga

Personal information

1929–35: mācījusies Vecauces pamatskolā.
1935–40: mācījusies Jelgavas 2. ģimnāzijā. Ar komjaunatnes rekomendāciju dodas uz Rīgu, Republikas partijas skolā mācīties žurnālistiku.
1940: laikraksta "Zemgales Komunists" līdzstrādniece.
Mācījusies komunistiskās partijas preses skolā.
Otrā pasaules kara laikā: politdarbiniece, vēlāk izlūku daļas tulks armijā.
1946–50: strādājusi par tulku Austrijā, Vīnes Sabiedroto kontroles komisijas padomju daļā.
1951: neklātienē beigusi Saratovas universitātes Filoloģijas fakultāti.
Kādu laiku dzīvojusi Somijā, tad Karēlijas APSR.
Kopš 1953: dzīvoja Rīgā un nododas literāram darbam.
1956: Ļeņingradas universitātes neklātienes aspirantūrā aizstāv disertāciju krievu valodā "Viļa Lāča agrīnā daiļrade" filoloģijas zinātņu kandidāta grāda iegūšanai.
1975: filoloģijas zinātņu doktore. Doktores disertācija "Vilis Lācis. Dzīves ceļš. Radošā evolūcija".
1989: pēc Ingrīdas Sokolovas ierosmes atjaunota Mūrmuižas Tautas universitāte, kuru viņa vadījusi.
1992: habilitētā filoloģijas doktore.

Professional activity

1941: pirmā publikācija – recenzija par O. Foršas romānu "Akmenī kaltie" laikrakstā "Zemgales Komunists" (11. maijā).
1958: publicēts pirmais stāsts "Piekalnē".

1990: sastādījusi Zentas Mauriņas darbu izlasi "Uzdrīkstēšanās".
1997: sastādījusi un komentējusi grāmatas "Zenta Mauriņa vēstulēs un atmiņās", "Zenta Mauriņa un viņas mīļie, tuvie...".

MONOGRĀFIJAS

1961: "Žanis Grīvu"
1964: "Roberts Sēlis"
1977: "Vilis Lācis"
1987: "Miervaldis Birze" (arī 2001)
1991: "Zenta Mauriņa" (2. papildināts izdevums 1993)
2000: "Zenta Mauriņa. Pielūgtā un peltā"

LITERĀRI PORTRETI UN APCERES

1971: "Tādi viņi bija, tādi viņi ir"
1978: "Balsis"
1981: "Uz kapteiņa tiltiņa"
1982: "Atskaite"
2000: "Gaismas pils" (aplūkojusi Mūrmuižas universitātes vēsturi)

AUTOBIOGRĀFISKI DARBI

1973: "Mana triloģija"
1977: "Vienas paaudzes biogrāfija"

STĀSTI

1966: "Tikšanās ar jaunību"
1969: "Cik jauni mēs bijām"
1970: "Meitenes un zēni"
1976: "Atvasaras saule"
1979: "Ideālu meklējot"
1988: "Zaudējuši raudam"

PUBLICISTIKA

1985: "Par mieru un māju domājot"
1990: "Sirdssāpe – sirdsprieks"
1998: "Par ko es domāju"

SCENĀRIJI

1985:"Tikšanās uz Piena Ceļa" (režisors Jānis Streičs)
1989: "Carmen horrendum" (režisors Jānis Streičs)
1997: "Baltā spīts" (dokumentāla filma)

Name at birth

Ida Levitace

Education

1929–1935
Vecauce Parish 6-year Primary School
Vecauce

1935–1940
Jelgavas 2. ģimnāzija
Mātera iela 44, Jelgava

1951
Saratova
Neklātienē studējusi Saratovas universitātes Filoloģijas fakultātē.

1956
Ļeņingradas Valsts universitāte
Sanktpēterburga
Beigusi Ļeņingradas universitātes neklātienes aspirantūru.

1975
Rīga
Filoloģijas zinātņu doktore. Doktores disertācija: "Vilis Lācis. Dzīves ceļš. Radošā evolūcija."

Residence

1953
Rīga

Participation in organisations

1962–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedre

1990–2012
Latvian Writers’ Union
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga
Biedre

Travelled

1970
Berlīne

1977
Vācijas Demokrātiskā Republika
Ārstniecības brauciens.

08.1978–09.1978
Brauciens reisā ar tirdzniecības kuģi ar iebraukšanu ārzemju ostās.

12.1981
Vācijas Demokrātiskā Republika
Brauciens PSRS Rakstnieku savienības delegācijas sastāvā.

07.1982
Beļģija
Brauciens pēc personīga ielūguma.

07.1982
Nīderlande
Brauciens pēc personīga ielūguma.

07.1982
Luksemburga
Brauciens pēc personīga ielūguma.

11.1982
Kipra
Brauciens Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrības specgrupas sastāvā uz 12 dienām.

03.1984
Vācijas Federatīvā Republika

08.1984
Dienvidslāvija
Brauciens PSRS Rakstnieku savienības delegācijas sastāvā.

05.1985–06.1985
Zviedrija
Brauciens pēc personiska ielūguma.

Working place

1988–2012
Mūrmuižas Tautas universitāte
Mūrmuiža
Atjaunošanas ierosinātāja un Mūrmuižas Tautas universitātes vadītāja

Buried

Raiņa kapi

Awards

Nikolaja Ostrovska prēmija
Prēmija piešķirta par grāmatu "Vienas paaudzes biogrāfija".
1980

LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks
1989