Indriķis Lēmanis

3 pictures

21.02.1904 – 13.02.1960

Indriķis Lēmanis (1904–1960) – rakstnieks, sabiedriskais darbinieks. Agri iesaistījies nelegālā pagrīdes revolucionārajā darbībā un pievērsies komunisma idejām. Daiļradē galvenokārt aktualizēts lauku dzīves tēlojums sociālistiskā reālisma estētikā. Indriķa Lēmaņa daiļradei raksturīgs psiholoģisks skatījuma trūkums, koncentrēts, lakonisks stils, skopa, lozungiem līdzīga izteiksme, atmaskojošs, aģitējošs tonis.

Birth time/place

21.02.1904
Zvārde
Ķērkliņu muiža.

Place/time of death

13.02.1960
Rīga

Personal information

Dzimis kalpu ģimenē. Skolu sācis apmeklēt vienpadsmit gadu vecumā, bet kara gados mācīšanās ir neregulāra.
1919: Lēmaņu ģimene no pārceļas uz Auces apkārtni. Grūtie sociālie apstākļi un nelegālā literatūra pamudina Indriķi Lēmani iekļauties revolucionārajā kustībā.
1928: laulības ar Elvīru Bušu.

Professional activity

Darbība literatūrā1922: pirmā literārā publikācija – dzejolis "Kārlim Lībknehtam" nelegālajā laikrakstā "Jaunais Komunārs".
1932: Ar pseidonīmu Pēters Zars publicējis stāstu krājumus "Strādnieku dzīve"
(1932) un "Mašīnas" (1933).

Literārā darbā Indriķi Lēmani ievadīja Linards Laicens, ar kuru viņš uzturēja sakarus arī pēc Laicena emigrācijas uz PSRS. Daiļradē galvenokārt pievērsies lauku dzīves tēlojumam no komunistiskās ideoloģijas viedokļa. Indriķa Lēmaņa daiļradei raksturīgs
psiholoģisks skatījuma trūkums, koncentrēts, lakonisks stils, skopa, lozungiem
līdzīga izteiksme, atmaskojošs, aģitējošs tonis.
Ārzemju autoru tulkojumiNo krievu valodas
1954: Nikolajs Garins-Mihailovskis "Tjomas bērnība".
1952: Ivans Popovs "Ģimene".

Quotes

"Lēmanis visus savus darbus pakļāvis cīņai par darbaļaužu brīvību. Jau daiļrades ceļa sākumā viņš izvēlas skaudri reālistisku, šķiriski saasinātu tēlojumu."

Bērsons, Ilgonis. Indriķis Lēmanis. Padomju Latvijas rakstnieki. Rīga: Liesma, 1976, 289. lpp.

Occupations

Pseudonym

Alfrēds, Pēters Zars, P. Zars, Z., P., V. Skultēns, Pūpēdis, Pepo, Viens no jaunajiem

Residence

–1941
Dīķa iela 11, Rīga

Education

Tukums
Īsu laiku mācījies Tukuma apriņķa Upesmuižas skolā.

1915–1919
Blīdenes pagastskola
Blīdene

1919–1922
Auces Vītiņu skola
Auce
No skolas izslēgts par revolucionāro darbību.

Participation in organisations

1920
Auce
Darbojās Auces komunistiskajā jaunatnes pagrīdes pulciņā "Sarkanā ausma".

1930–1939
Latvijas Revolucionāro rakstnieku, žurnālistu un mākslinieku nelegālā apvienība
Rīga
Valdes loceklis.

1940–1952
Vissavienības komunistiskā (boļševiku) partija (1925–1952)
Biedrs.

10.1940–1960
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedrs.

1952
Padomju Savienības komunistiskā partija (1952–1991)
Biedrs.

Detention

1922
Rīga
Trīs mēnešu apcietinājums Rīgas Termiņcietumā.

1924–1928
Jelgava
Ieslodzījums par pagrīdes darbību Jelgavas cietumā.

Working place

1923
Auce
Kleina kokapstrādāšanas fabrika.

1929–1930
Finieru fabrika "Prīma".

1930–1934
Kolportieris grāmatnīcā "Laikmets".

1940–1941
Latvijas Radiofons
Rīga
Direktors.

1940–1941
Laikraksts "Literatūras Avīze" (1940–1941)
Rīga
Atbildīgais redaktors.

1942
Laikraksts "Latviešu Strēlnieks"
Krievija
Redakcijas darbinieks un atbildīgais sekretārs.

1943
Laikraksts "Par Padomju Latviju"
Krievija
Atbildīgais redaktors.

1945
Rīga
LPSR Mākslas lietu pārvaldes priekšnieka vietnieks.

1946–1960
LPSR Ministru Padomes Radioraidījumu un televīzijas komiteja
Rīga
Radioraidījumu un televīzijas komitejas priekšsēdētājs.

Service

1928–1929
Krustpils
Obligātais karadienests.

1941–1945
Sarkanā armija
Krievija
Latviešu strēlnieku divīzijas politiskais darbinieks.

Buried

Raiņa kapi