Tādi viņi bija, tādi viņi ir

SATURS
Vladimira Kaijaka pasaulē
Velta Spāre raksta paaudzes biogrāfiju
Mans novadnieks Indriķis Lēmanis
Mazliet par Jāni Niedri
Ēvalds Sokols – mūžīgais latviešu strēlnieks
Eduarda Salenieka ikdienas vīrišķība
Jāņa Sudrabkalna trauslā un trauksmainā sirds
Roberts Sēlis, stāstot par sevi un vērtējot citus
Vēlreiz par Vili Lāci.

Publisher

Izdevniecība "Liesma"

Type of publication

Book

Type of work

Reception

Publishing year/ place

1971, Rīga