Dažas pārdomas par "Kritikas gadagrāmatu"

Sakarā ar B. Tabūna rakstu "Kad saņemta ceļamaize" laikrakstā "Literatūra un Māksla" 1975. gada 14. jūnijā.

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

25

Person of reception

Publishing year/ place

21.06.1975, Rīga