Jānis Škapars

4 pictures

05.12.1927 – 15.11.2023

Jānis Škapars (1927–2023) – literatūrkritiķis, publicists un politiķis. Bijis Latvijas Tautas Frontes Domes valdes loceklis un priekšsēdētājs, vadījis Latvijas Inteliģences apvienību, viens no Latvijas inteliģences sanāksmju organizētājiem, Jaunrades fonda valdes priekšsēdētājs, Latvijas Republikas Augstākās padomes, kā arī 5. un 7. Saeimas deputāts. Divreiz apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (1998 un 2000). Sastādījis rakstu krājumu "Lielā darba mazais sākums" (1959, kopā ar A. Veisertu), "Kritikas gadagrāmatu" (1–2, 1973–1974, kopā ar Edgaru Damburu, 16–17, 1988–1990). Literatūrkritiskie, publicistiskie raksti sakopoti grāmatās "Kas tu esi, cilvēk?" (1988) un "Latvijas ceļi un neceļi" (1996). Sastādījis Trešajai atmodai un Tautas frontes dibināšanas desmitgadei veltītu grāmatu "Latvijas Tautas fronte" (1998, arī līdzautoriem). 2008. un 2015. gadā divos sējumos izdota grāmata "Barjerskrējiens", kas ietver dienasgrāmatas, vēstules un apceres, sākot no 1969. līdz 1988. gadam.

Birth time/place

05.12.1927
"Veczaļumi"
Veczaļumi

Place/time of death

15.11.2023

Personal information

J. Škapars: “Es esmu nācis no laukiem Tukuma pusē, uzaudzis vienkāršu zemnieku ģimenē, kur par pārāk augstām lietām nerunāja, zemniekiem bija jāmēž kūts un jāsēj rudzi. Ne tikai rakstīšanai, pat lasīšanai atlika maz laika. Tāpēc pirmās barjeras man bija jāpārvar izglītības un kultūras laukā, kurā bija lieli robi.”

Professional activity

Publicistika, literatūrkritika

1959: "Lielā darba mazais sākums" (Rakstu krājums, sastādītājs, kopā ar A. Veisertu).
1973–1974: "Kritikas gadagrāmata" (1–2, sastādītājs, kopā ar Edgaru Damburu).
1988–1990: "Kritikas gadagrāmata" (16–17, sastādītājs).
1988: "Kas tu esi, cilvēk?" (Literatūrkritiskie un publicistiskie raksti).
1996: "Latvijas ceļi un neceļi".
1998: "Latvijas Tautas fronte" (Trešajai atmodai un Tautas frontes dibināšanas desmitgadei veltīta grāmata, sastādītājs, kopā ar līdzautoriem).
2008: "Barjerskrējiens" (Dienasgrāmata, vēstules, apceres 1969–1979).
2015: "Barjerskrējiens II" (Dienasgrāmata, vēstules, apceres 1980–1988)

Politiskā un sabiedriskā darbība

Bijis laikraksta "Literatūra un Māksla" galvenais redaktors, Latvijas Tautas Frontes Domes valdes loceklis un priekšsēdētājs. Vadījis Latvijas inteliģences apvienību, viens no Latvijas inteliģences sanāksmju organizētājiem, Latvijas Republikas Augstākās padomes, kā arī 5. un 7. Saeimas deputāts.

Quotes

Par darbu "Barjerskrējiens"

"Barjerskrējienā nav nedz literatūrvēsturisku atklājumu, nedz skandalozu atmaskojumu. Nav arī primitīvās domāšanas melnbaltajās kategorijās – nedz dienasgrāmatas tekstā, nedz attiecīgo laikposmu raksturojošajos priekšvārdos, kas lasāmi katras nodaļas ievadā. Toties ir ļoti pamatīgi detalizēts procesa apraksts, no kura būtībā pirmo reizi kļūst skaidrs, kādā veidā darbojās padomju laika ideoloģiskais mehānisms un cik milzīga loma tajā bija tīri subjektīviem faktoriem, par kuriem parasti aizmirst vēsturnieki, – attiecīgo ļaužu (visviens, partijas sekretāru vai rakstnieku) psiholoģiskajām īpatnībām, vājībām, ambīcijām, iedomām vai pat laikā vai nelaikā nolietotas šņabja pudeles un tamlīdzīgām nejaušībām. Būtībā Barjerskrējiens ir vēl viena liecība vecai patiesībai – galīgi greizi piešūt grēkus sociālismam, kapitālismam, komunismam, fašismam, nacionālismam utt. – ļoti daudz atkarīgs ne tikai no sistēmas, bet arī no konkrētās skrūvītes, kas uzklausa (vai neuzklausa) veselā saprāta balsi."

Berelis, Guntis. Jānis Škapars "Barjerskrējiens". Guntis Berelis vērtē. 01.03.2009."Kāpēc šī nomācošā un pazemojošā realitāte, no kuras uz visiem laikiem atvadījāmies 1990. gadā, bet kurā mūs atkal ieved Škapars, ir tik aizraujoša? Nedēļu no nedēļas rakstot par to, ko redz, ko domā un jūt, Škapars ļauj piedzīvot un izjust pagātni brīdī, kad tā notiek, tādu, kāda tā spoguļojas cilvēka dvēselē, kurš to piedzīvo. Šī grāmata ir tagadējo zināšanu nekoriģēts iekšskats laikā, ar kuru rēķini nav nokārtoti, kamēr vien šī pagātne nav izzināta, kamēr neatpazīstam tās atspulgus šodienā."

Ēlerte, Sarmīte. Jānis Škapars "Barjerskrējiens". Delfi.lv, 16.01.2009.

Education

Working place

Latvijas Republikas Augstākā padome
Rīga
Deputāts

–1961
Rīga
Strādā komjaunatnes darbā

The Saeima of the Republic of Latvia
Jēkaba iela 11, Rīga
5. un 7. Saeimas deputāts

1961–1964
Latvijas Komunistiskās partijas Centrālā komiteja
Rīga
Instruktors

08.1969–10.1985
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Galvenais redaktors

1994–1997
Jaunrades fonds
Rīga
Valdes priekšsēdētājs

Participation in organisations

Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga

Latvijas Tautas fronte
Domes priekšsēdētājs un valdes loceklis

1995
Latvijas Inteliģences apvienība
Rīga
Priekšsēdētājs

Awards

LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks
1980

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar Ordeņa domes 1998. gada 26. oktobra lēmumu.
IV šķira
1998

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris ar Ordeņa domes 2000. gada 18. februāra lēmumu.
III šķira
2000