Es šuodien ielūkoujous...

Saturs
atkal jūnijs caur mani skrien...
snieguogas ķirši...
man ir istaba, man ir nakts...
tik skumjām piederīgs tik viņās brīvs...
caur mēness tiltu...
tur ieliduos ledaina svīre....
mēmumā pret tavu dvēseli...

Ar Irēnas Auziņas īsām ziņām par autoru.

Type of publication

Publication

Type of work

Original work

No

5/6

Author of the comment

Publishing year/ place

1991, Rīga