Linards Zolnerovičs

1 picture
Roles: poet

Linards Zolnerovičs (īstajā vārdā Ivars Zolnerovičs; 1970) – dzejnieks. Beidzis Saldus vidusskolu (1988), studējis LU Filoloģijas fakultātes Žurnālistikas nodaļā (1988-1990), LU Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas nodaļā (1991-1992). Bijis tulkotājs izdevniecībās "Egmont Latvia", "Zvaigzne ABC", "Kontinents" u.c. (1994-1997), atbildīgais sekretārs žurnālā "Kapitāls" (1998-2001), kopš 2002. gada strādājis SIA "Enerģētika un automatizācija". Sarakstījis dzejoļu krājumu “Zius" (1994, Klāva Elsberga prēmija).

Birth time/place

09.08.1970
Saldus

Professional activity

Pirmā publikācija

29.12.1988.: dzejoļu kopa laikrakstā "Padomju Students" (ar Ivara Zolneroviča vārdu).

Dzeja

1994: "Zius" (Uguns).

Quotes

Par dzejas krājumu "Zius" (Uguns)

"Grāmatas nosaukums autoram nav nejaušība – tas ir programmatisks. Būdams ļoti ietilpīgs un variabls simbols pasaules tautu mitoloģiskajās struktūrās un reliģijās, arī Zolneroviča dzejoļos tas nav notverams kādā vienvienīgā aspektā. Zivs kā demiurģiskās funkcijas simbolizētajā, kas no pirmatnējiem ūdeņiem izceļ augšup dūņas, lai veidotos zeme, parādās jau krājuma pirmajā dzejolī. Dzejnieks (demiurgs) še sevi bez liekas kautrības piesaka kā jaunas, līdz šim nebijušas (?) poētiskās pasaules radītāju. [..] Zolnerovičam poēzijas eksistenciālā jēga še izpaužas caur nemitīgu nerimus tapumu, kas, tikko piepildījies, tūlīt vien gaist, dodot vietu jaunām iespējamībām. Viss plūst, virmo, ņirb, mijas un mainās."

Brūveris, Pēters. Jaunas ugunis plūsmainajā straumē, Literatūra un Māksla, Nr. 27, 08.07.1994.

Affinities

Ieva Samauska - Sister

Occupations

Name at birth

Ivars Zolnerovičs

Education

–1988
Saldus Secondary School
Saldus
Absolvējis Saldus vidusskolu

1988–1990
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Studējis Filoloģijas fakultātes Žurnālistikas nodaļā

1991
Jauno Autoru seminārs
Pārdaugava
Piedalījies jauno autoru seminārā

1991–1992
University of Latvia
Studējis LU Vēstures un filozofijas fakultātē Filozofijas nodaļā

Working place

1994–1997
Bijis tulkotājs dažādās izdevniecībās, tostarp – "Egmont Latvia", "Zvaigzne ABC", "Kontinents" u.c.

1998–2001
Žurnāls "Kapitāls"
Atbildīgais sekretārs

Awards

Klāva Elsberga prēmija
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Zius".
1994