Poruku Jāņa Kopoti raksti

20 sējumi

Kārļa Egles un Pētera Ērmaņa sakārtojums un redakcija. Rūdolfa Egles monografija par dzejnieka dzīvi un darbiem.

Saturs.
1.–11. sējumi. Stāsti.
12. sējums. Dramatiski sacerējumi.
13.–15. sējumi. Dzejas.
16.–17. sējumi. Apcerējumi.
18. sējums. Autobiogrāfiski sacerējumi. Vēstules. Papildinājumi.
19. sējums. Dažādi.
20. sējums. Rūdolfa Egles monogrāfija "Poruku Jānis: dzejnieka dzīve un darbi".

Publisher

Jāņa Rozes apgāds

Type of publication

Collected works

Type of work

Original work

Publisher

Publishing year/ place

1929 – 1930, Rīga