Rūdolfs Egle

4 pictures

29.04.1889 – 17.07.1947

Rūdolfs Egle (1889–1947) – literatūrzinātnieks un tulkotājs. Monogrāfiju par Jāni Poruku un Eduardu Veidenbaumu autors, sastādījis un rediģējis Kārļa Veidenbauma, Eduarda Veidenbauma, Jāņa Poruka, Kārļa Skalbes kopotus rakstus, sastādījis un komentējis Mihaila Ļermontova rakstus, Viljama Šekspīra un Heinriha Heines darbu izlasi, kā arī antoloģiju "Latvju lirika". Kopā ar Andreju Upīti sarakstījis "Pasaules rakstniecības vēsturi" 4sējumos. Kopā ar brāli Kārli Egli rediģējis un izdevis žurnālu "Latvju Grāmata". Bijis Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības priekšsēdētājs. 20. gadsimta 30. gadu otrajā pusē noorganizējis un vadījis savu literāro studiju. Tulkojis no angļu, franču, krievu, itāļu un vācu valodas.

Birth time/place

29.04.1889
Vasarāji
Dzimis Druvienas pagasta "Mazvasaraudzos" (tagad – "Vasarāji").

Place/time of death

17.07.1947
Rīga

Personal information

Dzimis saimnieka ģimenē.
1940–1941: aktīvi piedalījās Latvijas Padomju rakstnieku savienības darbā. Par šā laika aktīvo sabiedrisko darbību nacistiskās okupācijas laikā vairākus mēnešus turēts apcietinājumā.

Professional activity

1908: pirmā publikācija – dzejolis "Bērns" laikraksta "Dzimtenes Vēstnesis" literārajā pielikumā (Nr. 74).

No 1914: publicējis recenzijas un rakstus periodikā.

Rūdolfs Egle publicējis periodikā par literatūras vēstures, kritikas, tekstoloģijas un tulkošanas jautājumiem vairākus rakstus, kuros uzsvēris literārā teksta un stila analīzes nepieciešamību gan atsevišķu literāru darbu, gan arī plašāku literāru parādību izprašanai. Viņa recenzijās sniegta vērtējamā darba formas analīze, tas aplūkots kā relatīvi autonoma literāra mākslinieciska vienība, ko veido formas un satura sintēze.

Ārzemju autoru darbu tulkojumi

No angļu valodas
1926: Viljams Šekspīrs. Šekspīrs: izlasīti raksti – 5 sonetu tulkojums (sast. Aleksandrs Dauge, Anša Gulbja apgāds).

No franču valodas
1921: Gijs de Mopasāns. Hija de Mopassana Slokas stāsti (O. Jēpe).

No krievu valodas

1927: Mihails Ļermontovs "Mūsu laiku varonis" (Anša Gulbja apgāds).
1941: Mihails Ļermontovs "Dzejas un stāsti" (VAPP Pedagoģisko rakstu apgāds).
1945–1946: Mihails Ļermontovs "Raksti" (kopā ar Kārli Egli un Ievu Celmiņu;VAPP Daļliteraturas apgāds).

No itāļu valodas

1935: Ermans Volfs Ferāri "Gudrā skaistule" (librets; Nacionālā opera).

No vācu valodas

19??: Vilhelms Haufs "Vilhelma Haufa pasakas 1. daļa" (Anša Gulbja apgāds).
19??: Gotholds Efraims Lesings "Minna von Barnhelm" (Anša Gulbja apgāds).
19??: Peters Altenbergs "Skices un stāsti" (Anša Gulbja apgāds).
1918: Rihards Vāgners "Riharda Vāgnera Skrejošais holandietis'' (librets; Kooperatoru sabiedrība "Apgāds").
1923: Vilhelms Haufs "Vilhelma Haufa pasakas 2. daļa" (Anša Gulbja apgāds).

Quotes

"Spilgta un daudzpusīga personība, atstājusi paliekamas pēdas daudzās jo daudzās literārās dzīves jomās kritikā, literatūrteorijā, literatūrvēsturē, latviešu un cittautu autoru koprakstu veidošanā, antoloģiju sagatavošanā, literārajā žurnālistikā, literatūras tulkošanā un atdzejā, pedagoģijā, bibliotekārijā utt. Nedrīkstam neminēt arī Rūdolfa Egles nopelnus enciklopēdiju tapšanā (raksti par literatūru "Latviešu konversācijas vārdnīca", kopa ar Andreju Upīti sarakstītā "Pasaules rakstniecības vēsture").
Rūdolfa Egles "Latvju lirika" – ne tikai viena no plašākajām, bet, šķiet, arī vislietpratīgāk sastādīta latviešu dzejas antoloģija. Viņa sarūpētie rakstnieku darbu kopojumi pieder pie labākajiem šai nozarē. Viņa monogrāfijas par rakstniekiem joprojām ir šo rakstnieku dzīves un darbības izpētes pamats.
Vēl dažas rindas par to, ko par "Rūdu" savā laikā tiku dzirdējis no viņa vecākā brāļa Kārļa Egles.
Abu brāļu sadarbība bijusi daudz plašāka, daudz būtiskākā, nekā varētu likties. Gandrīz vienmēr bijis tā, ka pasākumos, kurus uzņēmies Rūdolfs, piedalījies arī Kārlis. Un otrādi: ja kādu lielāku darbu pasācis Kārlis, tajā aicinājis līdzstrādāt arī Rūdolfu. Tā tas bijis ar "Latvju Grāmatu", tā ar "Latvju liriku", Poruka kopotiem rakstiem, Šekspīra "Darbiem", Ļermontova "Rakstiem" un daudz ko citu, kaut brāļi nebija varējuši nodzīvot arī gluži bez konfliktiem. "

Ancītis, Valdemārs. Literatūrzinātnes klasiķis. Literatūra un Māksla, Nr. 20, 1989, 6. maijs.

Affinities

Elmīra Egle - Sister-in-law
Elza Egle - Wife
Kārlis Egle - Brother

Education

Druvienas pagastskola
"Vecā skola", Druviena

Šļukuma Neibeizera ministrijas skola
Šļukums

1905
E. Liepiņa privātā proģimnāzija
Valmiera

1906–1907
Ata Ķeniņa tirdzniecības skola
Tērbatas iela 15/17, Rīga

1907–1909
Ata Ķeniņa reālskola zēniem
Tērbatas iela 15/17, Rīga
Skolā par literatūras skolotāju strādāja Augusts Saulietis, kura ietekmē Rūdolfs Egle pievērsās literatūrai, taču skolu netika pabeidzis.1911. gadā nokārtoja reālskolas gala pārbaudījumus.

1910
Drēzdene
Studējis Drēzdenes konservatorijā, taču karaklausības dēļ bija spiests pēc nepilna gadaatgriezties.

1911–1914
Rīgas Politehniskais institūts
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Studējis komerczinātnes (studijas nav pabeidzis).

1918–1922
Sanktpēterburga
Apguvis literatūrzinātni, īpaši formāli estētisko metodi, klausoties lekcijas Petrogradas universitātē un Mākslas institūta literatūras fakultātē.

Working place

Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Vēstures un filoloģijas fakultātes Literatūras teorijas un Vispārīgās literatūras katedras vadītājs (no 1944. gada – docents, no 1945. gada – filoloģijas zinātņu kandidāts, no 1946. gada – profesors)

1914
Laikraksts "Latvija" (1906–1915)
Rīga

1915–1916
Laikraksts "Jaunās Pēterpils Avīzes" (1915–1916)
Sanktpēterburga

1917–1922
Sanktpēterburga
Petrogradā strādājis Krievijas Zinātņu akadēmijas bibliotēkasSlāvu nodaļā. No 1918. līdz 1922. gadam bija šās nodaļas vadītājs.

1922–1931
Žurnāls "Latvju Grāmata" (1922–1931)
Rīga
Kopā ar brāli Kārli Egli rediģē un izdod kritikas, literatūrvēstures un bibliogrāfijas žurnālu "Latvju Grāmata".Žurnālā publicētas daudzas Rūdolfa Egles recenzijas par jaunizdotajām grāmatām un vairāki raksti.

1924–1934
Latvijas Kultūras fonds
Rīga
Inspektors

1924–1940
Rīga
Bibliotēku padomes sekretārs, no 1929. gada – priekšsēdētājs

1926–1929
Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrība (1917–1940)
Rīga
Priekšsēdētājs

1931–1932
Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrība (1917–1940)
Rīga
Priekšsēdētājs

1935–1940
Rūdolfa Egles literatūras studija
Rīga
Studijas izveidotājs un vadītājs

1940–1941
VAPP Daiļliteratūras apgādniecība
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Redaktors

1946–1947
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Direktora vietnieks zinātniskajā darbā

Emigrated

1915–1922
Sanktpēterburga

Participation in organisations

1922–1939
Latvju mākslas aģentūra
Biedrs

1926–1934
Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrība (1917–1940)
Rīga
Biedrs

1940–1947
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedrs

Travelled

07.1927
Somija
1927. gada jūlijā kopā ar vairākiem citiem latviešu žurnālistiem un rakstniekiem (Ā. Ersu, K. Eliasu, V. Grēviņu, P. Rozīti u.c.) ceļojis pa Somiju.

Detention

1941
Rīgas Centrālcietums
Mazā Matīsa iela 3, Rīga
Nacistiskās okupācijas laikā vairākus mēnešus pavadījis apcietinājumā.

Buried

Raiņa kapi
Apbedīts Raiņa kapos.

Awards

Kultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par monogrāfiju "Eduards Veidenbaums dzīvē un darbos".
Literatūra
1928