Vilis Austrums

5 pictures

21.12.1911 – 28.12.1960

Vilis Austrums (arī Vilis Ambainis, 1911–1960) – bibliogrāfs un literatūras vēsturnieks. Interešu lokā – 19. gadsimta rakstnieki un kultūras norises, apceres izkaisītas periodikā. Izdevumam “Latviešu literatūras kritika” (1–5, 1956–1962) veidojis plašu bibliogrāfiju, kā arī personu un literatūras izdevumu rādītāju. Sastādījis Ausekļa “Izlasi” (1955), Jura Alunāna “Izlasi” (1956), kurām sarakstījis arī priekšvārdus.

Birth time/place

21.12.1911
Odziena
Vietalvas-Odzienas "Īvānos"

Place/time of death

28.12.1960
Rīga

Personal information

Dzimis 1911. gada 21. decembrī sīkzemnieka Andreja Ambaiņa un viņa sievas Lates ģimenē, ģim.
Pusbrālis – Valdemārs Ambainis.

Professional activity

1934: pirmā publikācija – raksts par Ansi Lerhi-Puškaiti "Tautas gara mantu krājēja un kopotāja Anša Lercha-Puškaiša 75. dzimšanas dienas piemiņai" žurnālā "Izglītības Ministrijas Mēnešraksts" 9. numurā.
Publicējis rakstus par literatūras sakariem un vēsturi, recenzijas preiodikā.

Sakārtotie izdevumi

Izlases
1955: Auseklis. Izlase (arī priekšvārda autors)
1955: Brūklenājs, Augusts. Izlase (priekšvārda autors)
1956: Alunāns, Juris. Izlase (priekšvārda autors)

Bibliogrāfija
1939: Es viņu pazīstu (sastādījis Žanis Unams, bibliogrāfiha Vilis Ambainis (Austrums)
1956–1962: Latviešu literatūras kritika 5 sējumos (sastādījis Arvīds Grigulis)

Quotes

Par Vili Austrumu (Ambaini)

"Publicista Viļa Ambaiņa spalva netver politiskas tēmas vai aktuālus dienas notikumus. V. Ambaiņa galvenā mīlestība ir rakstnieku biogrāfijas un materiālu vākšana un pētīšana par 19. g. s. 80. gadiem latviešu kultūras dzīvē. Šajā novadā viņš sniedzis smalkas studijas, it īpaši par atmodas laika darbiniekiem R. Tomsonu. Ausekli, Pumpuru, Šiliņu-Bangpūti u. c, kas publicētas "Izglītības Ministrijas Mēnešrakstā", "Sējējā" un "Brīvā Zemē". Lielu vērību viņš veltījis savai dzimtai pusei – Vietalvai, savākdams plašus materiālus, kas skar Ausekļa uzturēšanos Vietalvā un par kultūras darbiniekiem Vietalvas-Odzienas pag. pirmo dziesmu svētku laikā. Bez šiem vērtīgajiem pakalpojumiem latviešu kultūrvēsturei un presei Ambainis čakli sekojis literatūras attīstībai. Allaž viņš laikrakstiem sniedza viena vai otra rakstnieka jubileias aprakstus, kas bija daudzpusīgi, ar lielu faktu bagātību. [..]
Savā laikā Rīgā mēdza uzskatīt, ka Ambainis ir nākamais Misiņš. Šim spriedumam bija divi pamatojumi – lieliskā atmiņa, ar kādu viņš tiešām varēja lepoties, jo zināja no galvas ne tikai visu rakstnieku dzimšanas un miršanas, gada skaitļus, bet arī viņu grāmatu iznākšanu, un otrs, lielā kaislība krāt grāmatas. Viņa mazais dzīvoklītis bija grāmatu pārpilns šī vārda tiešā nozīmē un to droši varētu teikt arī Pēteris Ērmanis, kam arī šīs kaislības ir devis pats Dievs."

Akmentiņš, Osvalds. Čakla preses darbinieka atcerei. Tēvzeme, 1946, 14. decembris.

Affinities

Name at birth

Ambainis

Pseudonym

V. Daugavietis, V. Rasa, V. Potrimps, Robis, Vietējais

Education

Working place

1930–1935
Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Rīga
Nodokļu departamenta kontrolieris

1935–1939
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš"
Rīga
Komercaģents

1939–1940
Bibliogrāfiskais arhīvs
Rīga
Vecākais arhivārs

1941–1946
Latvijas PSR Valsts bibliotēka (1944–1966)
Rīga
Bibliogrāfs

1944–1951
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālā bibliotēka
Riharda Vāgnera iela 4, Rīga
Galvenais bibliogrāfs, vēlāk ārštata darbinieks

Buried

03.01.1961
Rīgas Pirmie Meža kapi