Kristiāns Lauterbahs

Roles: poet

17.11.1663 – 06.06.1720

Kristiāns Lauterbahs (1663–1720) – vācu tautības latviešu garīgās dzejas autors. Tulkojis un sacerējis garīgās dziesmas. Tās publicētas baznīcas dziesmu grāmatā "Garīga dziesmu grāmata ar dažādām tik labi vecām, kā ir jaunām dziesmām.." (1704), kā arī turpmākajos izdevumos. Nepublicēta palikusi dzeja ar laicīgu tematiku.

Birth time/place

17.11.1663
Eitīne

Place/time of death

06.06.1720
Rīga

Personal information

Dzimis Eitīnes skolas konrektora, no 1669. gada Rīgas Domskolas rektora Georga Lauterbaha ģimenē.

Affinities

Liborijs Depkins - Father-in-law

Occupations

Name at birth

Christian Lauterbach

Additional names

Lauterbach

Education

–1686
Friedrich-Schiller-University Jena
Jēna
Teoloģijas studijas.

–1690
University of Halle
Halle
Teoloģijas studijas.

Working place

1695
Parish of Jesus Church of Riga
Rīgas Jēzus baznīca
Mācītāja palīgs Jēzus baznīcā.

1695
Salas sv. Jāņa draudze
Salas Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskā baznīca
Mācītājs Salas draudzē.

1695
Biķernieki
Mācītājs.

1702–1712
Rīgas Doms
Rīgas Doms
Diakons.

1712
Rīgas Doms
Rīgas Doms
Mācītājs.