Salas sv. Jāņa draudze

Domājams, ka baznīca bijusi jau pirms reformācijas, jo vieta ietilpst Rīgas pilsētas patrimoniāla robežās, atrodas dzīvā satiksmē ar Rīgu. Mūra baznīca salā iesvētīta 1694. gadā, tā atradusies tagadējās Jāņa baznīcas tuvumā. Tagadējā mūra baznīca celta 1869. gadā.

Sīkāk par baznīcas vēsturi: http://www.salasdraudze.lv/?lapa=vesture [28.1.22]