Irēne Karule

3 pictures

11.01.1919 – 02.06.2008

Irēne Karule (1919–2008) – žurnāliste, literāte un skolotāja. Izglītību ieguvusi Latvijā - beigusi Rīgas Valsts 1. pamatskolu, Rīgas 2. ģimnāziju un Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultāti. Strādājusi par skolotāju Lauberes un Birzgales pamatskolās. Pirmās literārās publikācijas studiju laikā izdevumā "Students". 1944. gada rudenī ar bērniem devusies bēgļu gaitās uz Vāciju, kur strādājusi par skolotāju latviešu bēgļu nometnes skolā. Kopš 1950. gada dzīvoja ASV, Ņujorkā, kopš 1954. gada Vašingtonā, kur ilgus gadus strādāja par skolotāju latviešu draudzes skolā. Vairāku jauniešu grāmatu autore, nozīmīgo izdevumu sastādītāja, ilggadīga skolotāja latviešu trimdas skolās un ilggadīga radio "Amerikas Balss" žurnāliste un nodaļas vadītāja, kur darbojās galvenokārt pseidonīmu Inese Kļava.

Birth time/place

11.01.1919
Smoļenska

Place/time of death

02.06.2008
Vašingtona

Personal information

Dzimusi tālbraucēja kapteiņa (vēlāk Latvijas Telegrāfa aģentūras vicedirektora) un angļu valodas skolotājas ģimenē Smoļenskā.
Precējusies ar Konstantīnu Karuli, kuru iesauca Latviešu leģionā, vēlāk izsūtīja. Irēne Karule ar bērniem 1944. gada rudenī devās bēgļu gaitās uz Vāciju.

Meita Māra (1942; precējusies Vīksniņa), mazmeita Helēna Vīksniņa, dēls Alvis (1943), meita Rūta (1945; precējusies Jordāna).

1987: pirmo reizi viesojās Latvijā.

Brālēna Marģera Rozes meita dzejniece Ieva Roze.

Professional activity

DARBS ŽURNĀLISTIKĀ

Studiju laikā darbojusies žurnāla "Students" redakcijā.
1951
: pirmās publikācijas, galvenokārt laikrakstā "Laiks", bijusi laikraksta "Laiks" līdzstrādniece.
19511986: strādājusi radiostacijas "Amerikas balss" redakcijā, lietojot ps. Inese Kļava, sniegusi ziņas, komentārus, apceres, recenzijas un intervijas, bijusi latviešu nodaļas vadītāja (1976–1986).

Pirmie literārie darbi tapuši bēgļu nometņu laikā Vācijā. Daiļliteratūras darbi publicēti žurnāla "Latvju Žurnāls" pielikumā jaunatnei, žurnālā "Mazputniņš".

LITERĀRIE DARBI

1955: Raibā vasara: stāsti jauniešiem (Ņujorka: autorizdevums).
1979: Klauns Fauns: proza grāmata (Annārbora: Ceļinieks).
1988: Baltā ziema: romāns jaunatnei (izdevējs Vašingtonas latviešu ev. lut. draudzes skola).

TULKOTĀJA

1997: Eseltaina, Loreina; Melere, Īvlina; Teita, Nensija. Es esmu!: nedzirdīga zēna stāsts (Rīga: Zvaigzne ABC).
1979: Goldoni, Karlo. Divu kungu kalps.

SAKĀRTOTĀJA

2001: "ALA 1950-2000" kopā ar Anitu Tēraudu (2001).
2000: "Daugavas Vanagi ASV 1950–2000" kopā ar Kārli Ķuzuli.
1990: "Daugavas Vanagu ASV 1950–1990" kopā ar Kārli Ķuzuli.


APBALVOJUMI

1955: Amerikas Latviešu apvienības (ALA) Kultūras fonda balva.

Quotes

PAR IRĒNES KARULES DARBĪBU

"Knuts Ozols, arī ilggadējs AB (Amerikas Balss) darbinieks, raksturo viņas sasniegumus: Irēne Karule 1) bija pirmā sieviete - nodaļas vadītāja AB, 2) iesaistīja un izaudzināja AB jaunus darbiniekus, ievadot paaudžu maiņu; 3) panāca mīkstinājumu ASV valdības ierobežojumos, kas skāra raidījumu redaktoru darbu. Vita Tērauda, viena no jaunās paaudzes darbiniecēm, atceras, ka , "...viņa bija mana pirmā darba skolotāja, strādājot Amerikas Balsī, kas mācīja, kā ir jāvada cilvēki - ar precizitāti, prasīgumu un cilvēciskumu."
Irēne Karule iesaistījās arī Vašingtonas latviešu ev. lut. draudzes, īpaši tās svētdienas skolas vadībā, bija skolotāja, skolas direktore, režisore bērnu ludziņām un līdzīgiem pasākumiem; bija aktīva Daugavas Vanagu biedre un laikraksta Laiks līdzstrādniece. Viņas raksti par Latvijai un latviešu sabiedrībai nozīmīgiem notikumiem, par Amerikas latviešu apvienības darbu un citiem radniecīgiem tematiem informēja laikraksta Laiks lasītājus ārpus Latvijas un netieši arī tautiešus okupētajā dzimtenē. I. Karule sarakstīja vairākas grāmatas skolas vecuma bērniem un jauniešiem, tostarp ALAs izdoto biogrāfiju par prezidentu Gustavu Zemgaļu, kas labi noderēja skolās."

Tērauda, Anita. Atvadas Irēnei Karulei. Laiks, 2008, 5. jūl.


PAR STĀSTU KRĀJUMU "RAIBĀ VASARA" (1955; Ņujorka: autorizdevums)

"Satura ziņā [..] Irene Karule. "Raibo vasaru" ir centusies izvērst pēc iespējas plašāku. Rīgas ģimnāzijas jauniešu pulciņš vasaras brīvlaikā ceļo pa Latgali, bet galvenā varone nonāk arī Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē. Ja atceramies Latvijas brīvvalsts laiku, kad skanēja aicinājums: Apceļo savu dzimto zemi! tad redzam, ka tāda jauniešu ceļošana ir dabīga. Karule to vēl motivē arī ar ciemošanos pie draugiem vai radiem, kas arī ceļošanu veicināja. [..] Daudzpusība saturā un paidagoģiski mērķtiecīgi virzītais stāsta pavediens autorei ir uzlicis grūtu pārbaudījumu tīri literārajā ziņā. Karule nav varējusi pievērsties atsevišķu personu raksturošanai un pārdzīvojumu notēlošanai tik pilnīgi, kā to būtu varējusi, ja šo plašo un svarīgo blakus mērķu nebūtu. Tomēr arī tagad pamanām jauniešu individuālās sejas. [..] Liekas, tās nav tikai Karules labās Latvijas ģeogrāfijas un vēstures zināšanas vien, nav arī tikai vērojumu materiāli, kas grāmatā apkārtnes un vietu tēlojumus, kā arī jauniešu personīgos pie- un pārdzīvojumus rāda tik dzīvi un īsteni. Daļa laikam būs arī pašas autores redzēta un piedzīvota. Un tā kā mūsu literātūrā šis ir vai pirmais gadījuma, kad tik plaši paidagoģiski nodomi ir apvienoti ar literāru tēlojumu, tad jāsaka, ka mēģinājums Karulei izdevies. "Raibā vasara" ar raito, dzīvo stāstījumu un notikumu bagātību patiks jauniešiem, bet vecākiem un skolotājiem būs labs palīgs, kad viņi bērnus gribēs aizvest uz Latviju."

Kalniņš, Nikolajs. Grāmata, kas stāsta jaunatnei par Latviju. Laiks, 1955, 10. dec.

Affinities

Helēna Vīksniņa - Granddaughter
Ieva Roze - Relative
Juris Vīksniņš - Son-in-law
Konstantīns Karulis - Husband

Pseudonym

Inese Kļava

Education

Rīga City 1st Primary School
Rīga

–1937
Riga City Gymnasium No. 2
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga

1937–1941
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Nepabeigtas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: ģermāņu filoloģija.

Participation in organisations

Working place

1940
Latvijas Radiofons
Rīga
Ziņu nodaļa.

1941–1942
Laubere 6-year Primary School
Laubere

1942–1943
Birzgales pagastskola
Birzgale

1945–1950
Ausekļa ģimnāzija
Augsburga
Angļu valodas skolotāja.

1945–1950
Augsburgas-Hohfeldas tautskola
Augsburga
Angļu valodas skolotāja.

1950–1954
Ņujorka
Strādājusi par skolotāju latviešu skolā.

1950–1954
Laikraksts "Laiks" (1949–)
Beiridža, Ņujorka
Vakaros strādāja laikraksta redakcijā.

1951–1986
Vašingtona
Radio "Amerikas Balss" žurnāliste.

1954–1980
Vašingtona
Strādājusi par skolotāju Vašingtonas latviešu ev. lut. draudzes skolā.

Emigrated

1944
Vācija

1950
Ņujorka

Residence

1950–1954
Ņujorka

1954
Vašingtona
Dzīvoja kopš 1954. gada.

Awards

PBLA Kultūras fonda Goda diploms
Par nopelniem latviešu jaunatnes audzināšanā.
1987