Augsburgas-Hohfeldas tautskola

Skola darbu sāka 1945. gada 6. augustā latviešu bēgļu nometnēs Augsburgā ar 125 skolēniem un 19 skolotājiem. Skolā mācīja pēc Latvijas tautskolas programmas, angļu valodu sāka mācīt jau 3. klasē četras stundas nedēļā.

"Sākumā Militārās pārvaldes pārstāvim, no kura vajadzēja saņemt atļauju, nepatika, ka skolās māca vēsturi un ģeogrāfiju, tādēļ šos priekšmetus I trimestrī saucām par dzimtenes mācību, bet mācījām tādu vielu, kāda attiecīgajās klases programmās bija paredzēta. [..]

Mācības noturējām blokēku bēniņos. Saulainajās dienās apstākļi bija apmierinoši kā gaismas tā arī siltuma ziņā. Bet grūti klājās vējainajās un lietus dienās. Tad vējš gaudoja pa visu telpu un grieza putekļu mākoņi.

Lietainajās dienās jumts laida ūdeni cauri kā siets. Tad sākās lielā pārvietošanās, solus bīdīja sausākajās vietās. Bērni sēdēja satinušies mēteļos un lakatos, dažreiz bija jālieto pat cimdi.

Bet par laimi šādā lietainā un ļoti aukstā dienā pie mums bēniņos ieradās augsti UNRRA`s kungi un dāmas. Redzot mūsu lielo gribu mācīties pat tik sliktos apstākļos, kungi iežēlojās par mūsu bērniem un nākošajā nedēļā piešķīra skolu vajadzībām telpas vienā dzīvojamā blokā. Tad tautskola mācības noturēja priekšpusdienās, bet ģimnāzija pēcpusdienās. Protams, neērtību bija vēl ļoti daudz, jo telpas nebija visai plašas, bet skolēnu skaits auga, un I trim. beidzot skolā skaitījās 190 skolēnu.

Lielas grūtības radīja mācību līdzekļu sagāde, jo UNRRA`s izsniegtais burtnīcu skaits bija pārāk niecīgs - pārisburtnīcu uz katra skolēna. Visu trūkstošo vajadzēja sagādāt pašiem. Tādēļ uzaicinājām vecākus ziedot naudu rakstāmlietu un citu nepieciešamu priekšmetu iegādei. [..]

Skolotāji strādāja bez atlīdzības. [..]

Par skolotājiem strādājuši Raits Birkmanis, Jānis Zuntaks un citi.