Ausekļa ģimnāzija

Latviešu ģimnāzija dibināta 1945. gada 6. augustā latviešu bēgļu nometnē Augsburgā, ar. 1946. gada 6. augustu to dēvē par Ausekļa ģimnāziju.

Ģimnāzijas direktors bija rakstnieks un skolotājs Ernests Aistars, skolas inspektors N. Zarevics.

Ģimnāzijas vēsture, skolēnu un skolotāju atmiņas apkopotas krājumā: Augsburgas Ausekļa ģimnāzijas audzēkņu atmiņu un rakstu krājums. Biruta Abula – galvenā redaktore, Aivars Aistars – redaktors. Auseklieši, Kalamazū, ASV, 2004. 281 Ipp.