Benita Laumane

2 pictures

Benita Laumane (1937) – valodniece. Mācījusies Liepājas Pedagoģiskajā institūtā. Bijusi Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūta pētniece, vēlāk Dialektoloģijas daļas vadītāja, strādājusi arī Latviešu folkloras krātuvē.1973. gadā publicēta Benitas Laumanes pirmā grāmata "Zivju nosaukumi latviešu valodā", par monogrāfiju autore apbalvota ar Jāņa Endzelīna prēmiju. Strādājusi pie apjomīga projekta "Latviešu valodas dialektu atlants", kas izdots 1999. gadā. No 1977. līdz 1992. gadam piedalījusies projekta "Eiropas valodu atlants" ("Atlas Linguarum Europae") materiālu sagatavošanā, apspriešanā un rediģēšanā. Bijusi zinātniskā redaktore un sastādītāja daudzām ar valodniecību saistītām grāmatām.

Birth time/place

03.06.1937
Daugavpils

Professional activity

Zinātniskas monogrāfijas1973: "Zivju nosaukumi latviešu valodā" (Zinātne).
1987: "Zvejvietu nosaukumi Latvijas PSR piekrastē" (Zinātne).
1996: "Zeme, jūra, zvejvietas" (Zinātne).
2005: "Smalki lija zelta lietus. Dabas parādību nosaukumi latviešu valodā" (LiePA).
2011: "Kāja un mārkāja : vārda lietojuma lauks" (Liepājas Universitāte).
2013: "Jūra latviešu valodā un folklorā" (LiePA).
2015: "Vēju un vētru grāmata : dabas parādību nosaukumi latviešu valodā" (LiePA).
2019: "Zvejasrīku nosaukumi Latvijas piekrastē" (LiePA).

Mācību materiāli1998: "Literatūra dialektālajā leksikogrāfijā un leksikoloģijā. Metodisks līdzeklis studentiem" (Liepājas Pedagoģiskā akadēmija). Benita Laumane – sastādītāja.
2000: "Latviešu izlokšņu teksti. Metodisks līdzeklis studentiem" (Liepājas Pedagoģiskā akadēmija).Papildināts izdevums 2006. gadā. Benita Laumane – sastādītāja.

Quotes

Par monogrāfiju "Zivju nosaukumi latviešu valodā" (Zinātne, 1973)"Sī zinātniskā pētījuma nozīmība svarīga kaut vai ar to, ka "plānu dzīšanas" un "jūras kāšanas" drudzī tas bija viens no pirmajiem mēģinājumiem pievērst lasītāju uzmanību toreiz vēl nepopulārajiem ekoloģijas jautājumiem. Toreiz diemžēl tā izrādījās tikai saucēja balss tuksnesī. [..] Es šo grāmatu lasīju vienā ņēmienā, no vāka līdz vākam, un man pavērās it kā jauna pasaule, it kā zināmie ciemi un ciemati, kalni, baznīcas, meži, krūmi, atsevišķi koki, mājas un bākas apauga ar senatni, ar vēsturi, mūsu tautas valodas un iztēles neizmērojamo bagātību! [..] Par grāmatas ietilpību un plašo izziņas materiāla daudzpusību liecina arī cittautu vietvārdu darināšanas salīdzinājumu rādītājs latviešu, lietuviešu, senprūšu, krievu, baltkrievu, poļu, norvēģu, zviedru, latīņu, vācu, igauņu, lībiešu un somu valodās."
Līvs, Egons. Jauna lappuse Latvijas kultūrvēsturē. Literatūra un Māksla, 14.08.1987.

Par monogrāfiju "Zeme, jūra, zvejvietas" (Zinātne, 1996)"B.Laumane neraksta tikai uz publicēto datu pamata. Viņa pati izstaigājusi Latvijas piekrasti un runājusies ar vecajiem zvejniekiem, krādama vēstures un valodas faktus. Šis pašas vāktais materiāls padara grāmatu jo interesantāku un vērtīgāku. [..] Ir patīkami, ka B.Laumane vārdu cilmes skaidrojumos nepaļaujas tikai uz citu valodnieku (kaut dižu autoritāšu) izteiktajām domām, bet daudzos gadījumos dod patstāvīgu, labi pamatotu skaidrojumu. Raksturīgs piemērs ir Šķēde ziemeļos no Liepājas (99. lpp.). Autore to saista ar viduslejasvācu schēde 'robeža' (no s—ch izveidojās latviešu šk), tātad Šķēdes upe ir 'robežupe'."

Karulis, Konstantīns. Latvijas zvejniekciemi mūsu valodā un vēsturē. Diena, 08.05.1996.

Occupations

Name at birth

Benita Rimša

Working place

–1998
Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
Latvijas Zinātņu akadēmija

1960–1962
Riga Secondary School No. 50
Bruņinieku iela 24A, Rīga
Latviešu valodas skolotāja krievu skolēniem.

1962–1994
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Dialektoloģe.1977. gadā kļūst par vecāko zinātnisko līdzstrādnieci. No 1984. līdz 1992. gadam Valodas un literatūras institūta Dialektoloģijas daļas vadītāja.

1994
Liepājas Pedagoģiskā augstskola (1993–1998)
Lielā iela 14, Liepāja
Profesore.

Participation in organisations

Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārais institūts
Kūrmājas prospekts 13, Liepāja

1995
Latvian Academy of Sciences
Latvijas Zinātņu akadēmija

Residence

1940–1960
Liepāja

1960
Rīga

21.08.2019
Talsu novads
Abavas pagasta "Ružēni".

Education

1946–1956
Liepājas 5. vidusskola
Rīgas iela 50, Liepāja

1956–1960
Liepājas pedagoģiskais institūts (1954–1961)
Lielā iela 14, Liepāja
Studijas sākusi Fizikas un matemātikas fakultātē, bet turpinājusi Latviešu valodas un literatūras fakultātē. 1973. gadā iegūst filoloģijas zinātņu kandidāta grādu, aizstāvot disertāciju "Zivju nosaukumi latviešu valodā".

Awards

LZA Jāņa Endzelīna balva
Prēmija piešķirta par darbu "Zivju nosaukumi latviešu valodā" (1973).
1974

Viļa Lāča prēmija
Prēmija piešķirta par darbu "Zvejvietu nosaukumi Latvijas PSR piekrastē".
1987

Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības raksts
1996

Egona Līva piemiņas balva ''Krasta ļaudis''
2015

Egona Līva piemiņas balva ''Krasta ļaudis''
Balva piešķirta par grāmatu "Zvejasrīku nosaukumi Latvijas piekrastē".
Galvenā balva
2020