Viļa Lāča prēmija

1977

Prēmija pirmo reizi piešķirta 1977. gadā. Reizi divos gados to piešķīra zvejnieku kolhozs "9. Maijs" par labāko jūras tematikai veltīto darbu. Laureātu paziņo 12. maijā – V. Lāča dzimšanas dienā.

Year from

1977

Country

Latvija

Category

Apbalvojumi Latvijas PSR (1945–1991)

Persons

Benita Laumane
Prēmija piešķirta par darbu "Zvejvietu nosaukumi Latvijas PSR piekrastē".
1987

Jānis Lapsa
Prēmija piešķirta par romānu "Rūgtums".
1984

Zigmunds Skujiņš
Prēmija piešķirta par garstāstu "Lielā zivs".
1981

Egons Līvs
Prēmija piešķirta par garstāstu "Nakts bez putniem" un ieguldījumu zvejnieku dzīves atainošanā.
1979

Daina Avotiņa
Prēmija piešķirta par romānu "Saksiņu vējos. Akmens enkurs".
1977

Works

Rūgtums
Prēmija piešķirta par romānu "Rūgtums".
1984

Pārnākšana
Prēmija piešķirta par garstāstu "Nakts bez putniem" un ieguldījumu zvejnieku dzīves atainošanā.
1979