Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības raksts

Ministru kabineta Atzinības rakstu pasniedz, lai izteiktu valdības atzinību privātpersonām, t.sk., ārvalstniekiem, par izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības, vides aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta un valsts aizsardzības jomā.

Ierosinājumu par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu Apbalvošanas padomē iesniedz Ministru prezidents, ministri, pašvaldību vadītāji, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis vai citu nevalstisku organizāciju vadītāji. Ministru kabineta Atzinības rakstu Ministru kabinets nodibināja 1995. gada aprīlī.

Atzinības rakstu svinīgā ceremonijā pasniedz nozares ministrs vai Ministru prezidents, ja viņš bijis Atzinības raksta ierosinātājs.

Country

Latvija

Category

Apbalvojumi atjaunotajā Latvijas Republikā (1991– )

Persons

Andra Konste
Ministru kabineta Atzinības raksts piešķirts Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas valdes loceklei Andrai Konstei par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kultūrā, veicinot literatūras nozares attīstību, izaugsmi un rezonansi starptautiskā mērogā.
2023

Sanita Reinsone
LR Ministru kabineta Atzinības raksts piešķirts Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošajai pētniecei, filoloģijas zinātņu doktorei Sanitai Reinsonei par nozīmīgu ieguldījumu zinātniskās sadarbības un koprades veicināšanā.
2022

Janīna Kursīte
LR Ministru kabineta Atzinības raksts piešķirts literatūrzinātniecei, profesorei un filoloģijas doktorei Janīnai Kursītei-Pakulei par nozīmīgu ieguldījumu latviešu folkloras, mitoloģijas, valodas un novadu specifikas pētniecībā un popularizēšanā, latviskā
2022

Laima Slava
LR Ministru kabineta Atzinības raksts piešķirts mākslas zinātniecei, izdevniecības "Neputns" dibinātājai un galvenajai redaktorei Laimai Slavai par ilggadēju profesionālu un radošu darbību, sniedzot neatsveramu ieguldījumu Latvijas grāmatniecībā, mākslas
2022

Velta Sniķere
2020

Sigma Ankrava
Atzinības raksts piešķirts par īpašiem nopelniem zinātnes attīstībā un Latvijas–Indijas starptautiskās sadarbības veicināšanā.
2017

Pauls Putniņš
Atzinības raksts piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas literatūrā un dramaturģijas attīstībā.
2017

Antonio Džili
Atzinības raksts piešķirts par nesavtīgu ieguldījumu Raiņa un Aspazijas piemiņas saglabāšanā dzejnieku trimdas vietā Lugāno, Šveices Konfederācijā.
2016

Andris Ritmanis
2015

Jānis Rokpelnis
Atzinības raksts piešķirts par mūža ieguldījumu Latvijas literatūrā, radot izcilus darbus dzejā un prozā, kā arī veicinot jauno autoru daiļrades attīstību.
2015