Sandra Ratniece

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (117); Compiler (7); Editor (3); Author of the comment (2); Person of reception (6)

Audio/video: Interviewer (6)

Photos: Person in photo(3)

NameSandra Ratniece
SummarySandra Ratniece (1969) – literatūrzinātniece, literatūrkritiķe, Latvijas Rakstnieku savienības laikraksta "konTeksts" redaktore. Interešu lokā – literatūras un citu mākslas veidu mijiedarbība – jūgendstila poētikas izpausmes latviešu un cittautu literatūrā – , latviešu un ārzemju jaunākā literatūra, latviešu literatūras kritika un kritikas vēsture. Latvijas Rakstnieku savienības jauniešu literārās apvienības, radošā semināra "Aicinājums" vadītāja. 2020. gadā iznācis viņas debijas dzejas krājums "Šķietami klusu".
Personal informationDzimusi vecākās grāmatvedes Māras Purenkovas un metinātāja Imanta Ratnieka ģimenē. Patēvs: Ivars Purenkovs – metālapstrādes tehnologs.
Work1989: 11. februārī pirmā zinātniskā publikācija "Pretī es jums stiepju rokas: Austrai Skujiņai – 80" laikrakstā "LIteratūras un Māksla".
1989: pirmā publikācija – dzejoļu kopa žurnālā "Skola un Ģimene" septembra numurā.
2002: ieguvusi humanitāro zinātņu bakalaura grādu Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē.
2004: jūlijā ieguvusi humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā.
2004: piešķirta Veronikas Strēlertes piemiņas balva par bakalaura darbu "Tradicionālais un novatoriskais Edvarta Virzas tēlojumu krājumā "Zaļā Zemgale” virzienu aspektā”.
2004: pasniegts Latvijas Universitātes atzinības raksts par darbu literatūrzinātnes nozarē literatūras teorijas apakšnozarē (par maģistra darbu "Jūgendstila poētikas iezīmes latviešu 20. gadsimta sākuma literatūrā”).
2004: ieguvusi Minsteres balvu par dziļu un analītisku latviešu un vācu literārā jūgendstila salīdzinošu izpēti maģistra darbā "Jūgendstila poētikas iezīmes latviešu 20. gadsimta sākuma literatūrā”.
2004: 2. vieta Daugavpils Universitātes rīkotajā konkursā "Oskars Vailds – Kārlis Skalbe: dubultportrets" par darbu "Oskara Vailda un Kārļa Skalbes daiļrade jūgendstila aspektā".
2006–2007: veikusi pētnieka, koordinatora pienākumus Valsts programmas "Letonika" projektā – enciklopēdijas "100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā” veidošanā.
2011: 1. martā ieguvusi filoloģijas doktora zinātnisko grādu, aizstāvot promocijas darbu ”Jūgendstila poētikas iezīmes latviešu literatūrā laika posmā no 20. gadsimta sākuma līdz Pirmajam pasaules karam”. Pieejams: http://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/4624/17802-Sandra_Ratniece_2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Kopš 2013: Latvijas Rakstnieku savienības jauniešu literārās apvienības, radošā semināra “Aicinājums” vadītāja.
Kopš 2013: Latvijas Rakstnieku savienības projektu vadītāja.
2015–2017: Latvijas Literatūras gada balvas žūrijas komisijas locekle.
2015–2019: ievēlēta Latvijas Rakstnieku savienības valdē.
2016: aprīlī uzņemta Aleksandra Čaka biedrībā.
2016–2018: Baltijas Asamblejas balvas žūrijas komisijas locekle.
2018: Egona Līva balvas "Krasta ļaudis" žūrijas locekle.
LinksToms Ratnieks - Son
Occupationspoet
literary scholar
literary critic
Birth time/place20.04.1969
Rīga
Rīga
Education1976 – 1984
Rīgas 1. vidusskola

1984 – 1986
Rīgas 64. vidusskola
Rīga
Rīga

1986 – 1987
Rīgas Raiņa 8. vakara vidusskola
Rīga
Rīga

1998 – 00.05.2002
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050

Filoloģijas fakultāte, iegūts bakalaura grāds.


2002 – 2004
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050
Ieguvusi humanitāro zinātņu maģistra grādu.

00.04.2003 – 00.06.2004
Greifsvalde
Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, Germany

Papildinājusi zināšanas Greifsvaldes Universitātē Vācijā (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald) Erasmus/Socrates programmā.


2004 – 2007
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050

Humanitāro zinātņu fakultāte, doktorantūras programma


2014 – 2017
The Art Academy of Latvia
Doktorantūras programma
Working place1986 – 1988
Latvijas Valsts bibliotēka
Krišjāņa Barona iela 14, Rīga
Krišjāņa Barona iela 14, Rīga, LV-1050

Bibliotekāre


1988 – 1989
Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs
Pils laukums 4, Rīga
Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
Jaunākā zinātniskā līdzstrādniece

1990 – 1991
Laikraksts "Latvijas Jaunatne"
Balasta dambis 2, Rīga
Balasta dambis 2, Rīga, LV-1048

Korespondente


1993 – 1996
Laikraksts "Lauku Avīze"
Balasta dambis 2, Rīga
Balasta dambis 2, Rīga, LV-1048

1996 – 1998
Rīga
Rīga
Apgāds "Seiva", direktore

1998 – 2001
Apgāds "Draugi"
Rīga
Rīga
Direktore, grāmatvede

2005 – 2006
Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
Rīga
Rīga
Literatūras teorijas daļa, asistente

2007 – 2011
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050

Filoloģijas fakultāte, zinātniskā asistente


2009
Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija
Rīga
Rīga
Docētāja

2011 – 2016
Rēzeknes Augstskola
Rēzekne
Rēzekne

Docētāja, pētniece Reģionālistikas institūtā (REGI)


2012 – 2016
Rīga
Rīga

Privātā augstskola EIHSEBA, docente


01.02.2017 Until
Konteksts
Rīga
Rīga

Galvenā redaktore

Participation in organisations2011
Latvian Writers’ Union
Rīga
Rīga
RewardsVeronikas Strēlertes piemiņas balva
Balva piešķirta par bakalaura darbu "Tradicionālais un novatoriskais Edvarta Virzas tēlojumu krājumā "Zaļā Zemgale” virzienu aspektā”.
2004

Map legend

Showing 1-20 of 20 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rīga
(Rīga)
20.04.1969Birth time/placeCity
2Rīga
(Rīga)
1984 - 1986EducationCity
3Rīga
(Rīga)
1986 - 1987EducationCity
4Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1998 - 01.05.2002EducationBuilding, house
5Greifsvalde
(Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, Germany)
01.04.2003 - 01.06.2004EducationCity
6Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
2002 - 2004EducationBuilding, house
7Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
2004 - 2007EducationBuilding, house
8Rīga
(Rīga)
01.02.2017Working placeCity
9Pils laukums 4, Rīga
(Pils laukums 4, Rīga, LV-1050)
1988 - 1989Working placeBuilding, house
10Rīga
(Rīga)
1998 - 2001Working placeCity
11Rīga
(Rīga)
2005 - 2006Working placeCity
12Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
2007 - 2011Working placeBuilding, house
13Rēzekne
(Rēzekne)
2011 - 2016Working placeCity
14Rīga
(Rīga)
2009Working placeCity
15Krišjāņa Barona iela 14, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 14, Rīga, LV-1050)
1986 - 1988Working placeBuilding, house
16Balasta dambis 2, Rīga
(Balasta dambis 2, Rīga, LV-1048)
1990 - 1991Working placeBuilding, house
17Balasta dambis 2, Rīga
(Balasta dambis 2, Rīga, LV-1048)
1993 - 1996Working placeBuilding, house
18Rīga
(Rīga)
1996 - 1998Working placeCity
19Rīga
(Rīga)
2012 - 2016Working placeCity
20Rīga
(Rīga)
2011Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.