Rainis

lv
Report to editor

Collections (4)

Items: Submitter (6)

Works: Author (387); Translator (9); Atdzejotājs (3); Person of reception (568)

Photos: Person in photo(38)

NameRainis
Additional namesJānis Pliekšāns, Jānis Hristoforovičs Pliekšāns
PseudonymJāns Jasēnu Plikšis, Pēterpilietis, Petrapiliets, Bezdarbis, Jasietis, Henricus Lettus
Linkhttps://runa.lnb.lv/; http://www.arlugano.lv/; https://enciklopedija.lv/skirklis/55869-Rainis
SummaryRainis (īstajā vārdā Jānis Pliekšāns; 1865–1929) – dzejnieks, dramaturgs, tulkotājs, žurnālists, filozofs, kultūras darbinieks, politiķis.
Personal informationBērnību un skolas brīvdienas Rainis aizvadīja vairākās Augškurzemes un Latgales muižās – Tadenavā, Randenē, Berķenelē (Berkenhēgenā), Vasiļovā un Jasmuižā – kuras nomā viņa vecāki. Bērnībā saukts par Žaniņu, viņš Tadenavā pavada pirmos četrus mūža gadus. Nākamais dzīves posms paiet Randenes muižā Latgalē, kur Pliekšānu ģimene apmetas vieglāku nomas noteikumu dēļ. Kad Rainis ir aptuveni septiņus gadus vecs, Pliekšānu ģimene pārceļas uz netālo Berkenhāgenes muižu. Bērnības vērojumi un atmiņas ietvertas autobiogrāfiskajā epā "Saules gadi" (1925). Dzejnieka tēvs Krišjānis Pliekšāns ir savam laikam moderns lauksaimnieks, materiāli labi situēts cilvēks. Pateicoties uzņēmīgajam raksturam un praktiskajām dotībām, viņš neatlaidīgi vairo dzimtas turību jau kopš klaušu laikiem. Respektējama arī ir viņa autoritāte un stāvoklis vietējā latviešu sabiedrībā. Krišjāni Pliekšānu tur pazīst kā vācu muižnieku un baznīcas pretinieku, kā laikmeta progresīvo centienu, arī nacionālās kustības atbalstītāju. Māte Dārta Pliekšāne bijusi laba audēja un teicama tautas dziesmu zinātāja. Ģimenē bijuši pieci bērni, no kuriem divi vecākie brāļi miruši, vecākā māsa – Līze, jaunākā – Dora (precējusies Stučka).
1894: Rainis iepazinās ar nākamo sievu Aspaziju.
1897, dec.: laulības ar Aspaziju.
Work1895: pirmā literārā publikācija – dzejolis "Aukstā dvēsele, lepnā dvēsele" ar parakstu J. Reinis laikrakstā "Dienas Lapa" (1./ 13. novembrī); "Dienas Lapas" pielikumā 11./ 23. novembrī – dzejolis "Dziļākās domas" ar parakstu J. Rainis.

Dzejoļu krājumi

1903: "Tālas noskaņas zilā vakarā".
1905: "Vētras sēja".
1909: "Klusā grāmata".
1912: "Gals un sākums".
1920–1925: "Dagdas piecas skiču burtnīcas" ("Addio bella!", "Čūsku vārdi", "Uz mājām" (1920), "Sudrabota gaisma" (1921), "Mēness meitiņa" (1925)).
1923: "Mūza mājās".

Poēma

1910: "Ave sol!".

Lugas

1901: "Pusideālists" (grāmatā 1904).
1905: "Uguns un nakts" (grāmatā 1907).
1907: "Ģirts Vilks".
1909: "Zelta zirgs".
1912: "Indulis un Ārija".
1914: "Pūt, vējiņi!".
1915: "Spēlēju, dancoju" (sarakstīta 1915, grāmatā 1919, teātrī 1921).
1919: dramatiska poēma "Daugava".
1919: "Jāzeps un viņa brāļi".
1920: "Krauklītis".
1923: "Ilja Muromietis".
1927: "Mīla stiprāka par nāvi".
1928: "Rīgas ragana".

Proza

1928: atmiņu grāmata "Kastaņola".

Dzejoļu krājumi bērniem

1920: "Zelta sietiņš".
1924: "Puķu lodziņš".
1924: "Vasaras princīši un princītes".
1924: "Lellīte Lolīte".
1925: "Putniņš uz zara".
1928: "Saulīte slimnīcā".

Lugas bērniem

1923: "Mušu ķēniņš".
1928: "Suns un kaķe".

Literārā līdzdalība citos projektos

1888: satīristisku dzejoļu krājums "Mazie dunduri".
1889: satīristisks krājums "Apdziedāšanas dziesmas III vispārīgiem latvju dziesmu svētkiem" (publicēts ar pseidonīmu Jāns Jasēnu Plikšis).

Ārzemju autoru darbu tulkojumi

1898: Johans Volfgangs Gēte "Fausts" (tulkojums sākts 1896. gadā, publicēts žurnālā "Mājas Viesa Mēnešraksts" 1897–1898, grāmatā 1898).
1899. gadā Rainis ļoti daudz tulkoja, galvenokārt pasaules klasiķu lugas: Gotholda Efraima Lesinga "Nātans Gudrais", Hnerika Ibsena "Svētki Solhaugā", Džordžs Gordons Bairona "Kains", Heinriha Heines "Viljams Ratklifs", Aleksandra Puškina "Boriss Godunovs", Gerharta Hauptmaņa "Nogrimušais zvans" un "Hannele", Johana Volfganga Gētes "Prometejs" un "Ifigenija", Viljama Šekspīra "Karalis Līrs", Frīdriha Šillera "Marija Stjuarte", "Vilhelms Tells", "Laupītāji".
Rainis pārtulkoja Johana Volfganga Gētes lugas "Torkvato Taso", "Egmots", Kalderona de la Barkas "Zalameas tiesnesis" un citas.
Quotations"Dzejnieks – nemiera cēlējs un "pasaulsmīklu" minētājs. Plurāla un zināmā mērā arī pretrunīga identitāte. Ideju ģenerators, ierosinātājs un atradējs. Pašpilnveidošanās ģēnijs. Latviešu dzejas un dramaturģijas lielmeistars. Ar nacionālu un cilvēcisku pašcieņu vispārākajā pakāpē apveltīts latvietis un moderns eiropietis vienā personā. Vienlīdzības zīme starp mums, latviešiem, un cilvēces kultūras lielumiem (brīvi, pēc Imanta Ziedoņa). Latvijas nacionālā valstiskuma idejas agrīns un ietekmīgs izteicējs. Reizē – gribēts un negribēts, saprasts un nesaprasts, mīlēts un nīsts "mūžīgais trimdinieks" savā reiz zaudētajā un tā vairs īsti neatrastajā dzimtenē gan dzīves laikā, gan pēc aiziešanas mūžībā."

Grīnuma, Gundega. Ievadam. Rainim 150. "Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks". Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2015, 5. lpp.

"Izcila Eiropas literatūras apzināšana ir ļāvusi Rainim būtiski paplašināt latviešu literatūras garīgo dimensiju. Tieši Rainis latviešu mākslā ienes faustisko gara dzīves attīstības ideju. Raiņa gars attīstās bināro opozīciju sadursmē. Viņš pretstatos uztver gan laika plūdumu – pagātni, tagadni, nākotni –, gan dzīvību un nāvi, gan dabu, darbu, mīlestību. Dzejnieka liriskais Es ir reizē nemainīgais pirmsākums, bet apliecina sevi nemitīgā maiņā, dzīve ir reizē realitāte un sapnis, darbs ir cilvēka būtības izteicējs un iekšējās neapmierinātības avots, daba gan saplūst ar dvēseli, gan attālina no sabiedrības, mīla alkst ziedoties, bet nesaņem pretmīlu, sāpes gan padziļina, gan posta dvēseli. Nāve iznīcina dzīvību, bet reizē apliecina padarītā darba nemirstību.
Rainis gribēja tautai galīgās domāšanas vietā mācīt mūžīgo attīstības ideju. Rainis tomēr diezin vai spēja tautai iemācīt pārvarēt galīgo domāšanu, kas katru vielu spēja "galībā vien tik jēgt". Tautas galīgā domāšana izpaudās prasīgā jautājumā "Kas man par to būs?", bet Rainis uzskatīja, ka cilvēka darba rezultāts vispirms dod labumu citiem, ne viņam pašam. Savu sarežģītāko dzejoļu krājumu "Gals un sākums" dzejnieks veltīja pamatšķirai. Fricis Bārda gan ironiski jautāja – vai tiešām dzejnieks tic, ka pamatšķirai jelkad būs nepieciešams "Gals un sākums"? Atbildes pagaidām nav.
Pastāv uzskats, ka nacionālā māksla sasniedz garīgu pilngadību tad, kad tā sasniedz traģisko dimensiju. Traģiskā konflikta būtība ir tā, ka augstākā ideja (Rainim un Aspazijai tā ir tautas brīvības, gara brīvības ideja) tiek salīdzināta ar dzīvības vērtību. Un varonis ir spējīgs dzīvību upurēt idejas vārdā. Rainis ar lielu māksliniecisku spēku mākslā kopj tautas varoņgaru, kas skan jau folklorā: "Labāk manu galvu ņēma nekā manu tēvu zemi" un Andreja Pumpura eposā "Lāčplēsis".
Lai izteiktu traģiskā varoņa domas vērienu un galēji intensīvo pārdzīvojumu, ir būtiski visos elementos jāmaina latviešu literatūrā ierastās reālistiskās drāmas struktūra – laiks, telpa, tēla atklāsme jāveido daudz augstākā nosacītības pakāpē.
Rainis daudz ņēma no Eiropas literatūras. Ne kā padevīgs un paklausīgs skolēns, bet kā Eiropas dižgariem līdzvērtīgs, kritiski domājošs sarunu biedrs. Viņš arī Šekspīru uzskatīja par pārspējamu pretinieku.
Neatbildēts paliek jautājums, ko Eiropa ir saņēmusi no Raiņa."

Bībers, Gunārs. Tas, ko varam zināt par Raini. Satori, 2015, 24. apr.

"Ne nievāt, ne pelt, bet saprast Raini, saprast cilvēku ar visām viņa pretrunām, šaubām, varbūt arī maldiem, ar viņa nedaudz naivo un utopisko pasaules un nākotnes redzējumu. Jā, lasot viņa pārdomas un atziņas, viņa lugas un dzejoļus, jūtam, ka dzejnieka idejas saistās ar brīvu, patstāvīgu, neatkarīgu Latvijas valsti, tādu, kurā augstā cieņā būtu garīgums un kurā mājotu vienlīdzība. Nereti savas cerības Rainis saista ar vārdu "sociālisms". Tas bija Raiņa abstrakti ideālais sapnis par nākotnes sabiedrību. Rainis to nepiedzīvoja, un vārda "sociālisms" jēga pagājušā gadsimta otrajā pusē Latvijā tiktāl tika degradēta, ka daudzi cilvēki bīstas to mutē ņemt. Bet vārdam pašam par sevi nav nekādas vainas un sapnim arī ne, vismaz Raiņa sapnim ne.
Rainis bija darba cilvēks, katra diena viņam pagāja darbā. Krājās teksti, krājās uzmetumi un ieceres, rakstnieks tos cītīgi glabāja, ne lapiņa nenoklīda [..].
Rainis bija izteikts savas zemes patriots, viņa augstākais ideāls bija Latvija un latvietība, taču vienlīdz augstu viņš cienīja citu tautu kultūru un literatūru; būdams nacionāli noskaņots, viņš vienlaikus pēc domāšanas plašuma un vēriena bija Eiropas cilvēks, gara radniecība viņu saistīja ar Eiropas rakstniekiem, un vispirms tas bija J. V. Gēte."

Hausmanis, Viktors. Turpinām iepazīt Raini. Rainis radošo meklējumu spogulī. Rīga: Zinātne, 2001, 6. lpp.
LinksAspazija (1865–1943) - Wife
Pauls Dauge (1869–1946) - Friend
Pēteris Stučka (1865–1932) - Brother-in-law
Kārlis Dzelzītis (1892–1982) - Like-minded
Dora Stučka (1870–1950) - Sister
Alma Birģele-Paegle (1877–1949) - Cousin
Occupationscultural worker
poet
translator
journalist
politician
play writer
philosopher
folklore collector
theatre superior
minister
Birth time/place11.09.1865
Varslavāni
"Varslavāni", Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5216
Dzimis Dunavas pagasta "Varslavāni" mājās.
Residence1865 – 1869
Tadenava
Tadenava, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads

1869 – 1872
Randene
Randene, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads

1872 – 1881
Berkeneļi
Birkineļi, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads

1881 – 1883
Vasiļova
Vasiļova, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads

1883 – 1889
Jasmuiža
"Jasmuiža", Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, LV-5305

1889 – 1891
Viļņa
Vilnius, Vilnius County, Lithuania

1891 – 1895
Rīga
Rīga

1895 – 1896 (Date is approximate)
Jelgava
Jelgava

00.03.1897 – 00.06.1897
Paņeveža
Panevėžys, Panevėžys County, Lithuania
Advokāta darbs Panevēžā.

31. maijā Raini apcietināja un ieslodzīja Panevēžas cietumā, 26. jūnijā pārsūtīja uz Liepājas, pēc tam Rīgas cietumu, apsūdzot par piederību pretvalstiskai slepenai organizācijai, kā bija nodēvēta Jaunā strāva.


00.07.1897 – 00.12.1897 (Date is approximate)
Rīga
Rīga
Ieslodzījums Liepājas un Rīgas cietumā. Cietumā Rainis tulkoja J. V. Gētes „Faustu” (tulkojums sākts 1896, publicēts žurnālā „Mājas Viesa Mēnešraksts” 1897–1898, grāmatā 1898).

00.12.1897 – 00.03.1899
Pleskava
Pskov, Pskov Oblast, Russia

00.04.1899 – 00.05.1903
Slobodska
Slobodskoy, Kirov Oblast, Russia

1903 – 1904
Jūrmala
Jūrmala

1904 – 1905
Jaundubulti
Kūdra, Jūrmala

00.12.1905 – 00.03.1906
Cīrihe
Zürich, Switzerland

00.03.1906 – 00.03.1920
Lugano
Lugano, Canton of Ticino, Switzerland

00.04.1920 – 00.10.1920
Baložu iela 14, Rīga
Baložu iela 14, Rīga, LV-1048
Par pirmo dzīvesvietu pēc atgriešanās no Šveices kļuva dzīvoklis Rīgā, Baložu ielā 14. No Šveices Raini un Aspaziju sagaidīja kā varoņus un viņu pirmajai dzīvesvietai bija vākti sabiedrības līdzekļi – Tautas balva.

00.10.1920 (Date is approximate)
Muitas iela 4, Rīga
Muitas iela 4, Rīga, LV-1010

1921 (Date is approximate)
Nometņu iela, Rīga
Nometņu iela, Rīga

00.05.1922 – 00.08.1926
Dīķa iela 11, Rīga
Dīķa iela 11, Rīga, LV-1004
Šajā laikā Rainis ir Saeimas deputāts un Nacionālā teātra direktors. Šeit sarakstīts dzejoļu krājums "Mēnesmeitiņa", sakārtoti un izdoti Raiņa raksti "Dzīve un darbi" un svinēta viņa 60 gadu jubileja. Dzejnieki māju pārdeva, kad pārcēlās uz Baznīcas ielu 30.

1923 – 1929 (Date is approximate)
M. Parka iela 7, Tukums, Tukuma novads
M. Parka iela 7, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Piešķirta Rainim pēc nacionalizācijas 1923. gadā, kurš 1928.gadā to dāvināja Latvijas Skolotāju savienībai ar vēlējumu tajā iekārtot viņam dzīvokli un muzeju, bet pārējās telpas izmantot kultūras un atpūtas nama vajadzībām. Durbes pilī iekārtotajā dzīvoklī Rainis savā pēdējā vasarā 1929.gadā pavadījis vien dažas dienas, bet Aspazija tur nodzīvojusi vairāk nekā mēnesi.

00.09.1926 – 12.09.1929
Jāņa Pliekšāna iela 5/7, Jūrmala
Jāņa Pliekšāna iela 5/7, Jūrmala, LV-2015
Vasarnīcu Majoros Rainis nopirka 1926. gada rudenī. No 1927. līdz 1929. gadam tā bija dzejnieku – Raiņa un Aspazijas – darba un vasaras atpūtas vieta. Vasarnīca kļuva par Raiņa pēdējo dzīves vietu – savā darbistabā – verandā 1929. gada 12. septembrī Rainis nomira.

15.09.1926 – 12.09.1929
Baznīcas iela 30, Rīga
Baznīcas iela 30, Rīga, LV-1010
Rainis šajā namā dzīvoja līdz pat savai nāvei. Par šīs mājas nozīmību liecina ieraksts abu Raiņa un Aspazijas testamentā: "Nams Rīgā, Baznīcas ielā 30 paliek Rīgas pilsētai, kurai tajā jāierīko muzejs uz mūsu abu vārda. Namā paliek arī mūsu bibliotēka un rokraksti, un tie darāmi pieejami visiem…"
Education1873 – 1874
Ēģipte
Ēģipte, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads
Mācījies pansijā pie Ēģiptes (agrāk Vilkumiesta) mācītāja Oskara Svensona.

08.08.1875 – 16.12.1879
Grīvas vācu skola
Komunālā iela 2, Daugavpils
Komunālā iela 2, Daugavpils, LV-5418
Klasiskā nodaļa

1880 – 1884
Rīgas pilsētas ģimnāzija
Raiņa bulvāris 8, Rīga
Raiņa bulvāris 8, Rīga, Latvija, LV-1050
Klasiskā nodaļa

1884 – 1888
Pēterburgas Universitāte
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
Juridiskā fakultāte

1889 – 1891
Viļņa
Vilnius, Vilnius County, Lithuania
Izstrādā kandidāta disertāciju romiešu tiesību vēsturē "Justiniāna likums". 1891. gadā Pēterburgas universitāte viņam piešķir tiesību kandidāta grādu
Working place1886 – 1890 (Date is approximate)
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
Korespondents Pēterburgā laikrakstam "Dienas Lapa"

00.01.1889 – 00.09.1889
Jelgava
Jelgava
Advokāta Andreja Stērstes palīgs

00.02.1889 – 00.09.1891 (Date is approximate)
Viļņa
Vilnius, Vilnius County, Lithuania
Viļņas apgabaltiesas tiesneša amata kandidāts un sekretārs; turpināja rakstīt korespondences laikrakstam „Dienas Lapa”, raksta par tieslietu jautājumiem laikrakstam "Виленский Вестник", kā arī izstrādā kandidāta disertāciju romiešu tiesību vēsturē "Justiniāna likums" (1891. gadā Pēterburgas universitāte viņam piešķir tiesību kandidāta grādu).

00.09.1891 – 00.12.1895
Laikraksts "Dienas Lapa"
Elizabetes iela 16, Rīga
Elizabetes iela 16, Rīga, LV-1010
Laikraksta "Dienas Lapa" žurnālists, no 1891. gada 17. decembra līdz 1895. gada decembrim – redaktors.

00.12.1895 – 1896 (Date is approximate)
Jelgava
Jelgava
Jurists Jelgavas notāru kantorī

00.03.1897 – 00.05.1897
Paņeveža
Panevėžys, Panevėžys County, Lithuania
Advokāts Paņevēžas tiesā

1920 – 1921
The Dailes Theatre
Lāčplēša iela 25, Rīga
Lāčplēša iela 25, Rīga, LV-1011
Dailes teātra līdzdibinātājs un direktors

1920 – 1922
Latvijas Republikas Satversmes sapulce
Rīga
Rīga
Latvijas Republikas Satversmes sapulces loceklis

14.04.1920 – 10.12.1920
Latvijas Republikas Izglītības ministrija
Krišjāņa Valdemāra iela 36, Rīga
Krišjāņa Valdemāra iela 36, Rīga, LV-1010
Izglītības ministrijas Mākslas departamenta direktors

1921 – 1925
The National Theatre of Latvia
Kronvalda bulvāris 2, Rīga
Kronvalda bulvāris 2, Rīga, LV-1010
Direktors

1922 – 1926
The Saeima of the Republic of Latvia
Jēkaba iela 11, Rīga
Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1050

Saeimas deputāts


00.12.1926 – 00.01.1928
Latvijas Republikas Izglītības ministrija
Krišjāņa Valdemāra iela 36, Rīga
Krišjāņa Valdemāra iela 36, Rīga, LV-1010
Latvijas Republikas izglītības ministrs
Participation in organisations
Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija
Biedrs
Emigrated00.12.1905 – 00.03.1906
Cīrihe
Zürich, Switzerland

00.03.1906 – 00.04.1920
Lugano
Lugano, Canton of Ticino, Switzerland
1906. gada martā Rainis apmetās uz dzīvi Kastaņolas ciematā (tagad Lugāno pilsēta) pie Lugāno ezera. Šveicē Rainis uzturējās ar pieņemtu vārdu Arturs Nagliņš. 1920. gada 10. aprīlī Rainis un Aspazija, tūkstošiem cilvēku sveikti, atgriezās Rīgā.
Travelled00.08.1927
Kastanjola
Castagnola, Ticino, Switzerland
1927. gada augustā kopā ar mākslinieku Albertu Prandi devies uz Kastaņolu, lai strādātu pie iecerētās atmiņu grāmatas.
Deported00.12.1897 – 00.03.1899
Pleskava
Pskov, Pskov Oblast, Russia
1897. gada decembrī Rainis salaulājās ar Aspaziju, 22. decembrī kopā ar viņu devās uz pagaidu nometinājuma vietu Pleskavā.

1899 – 1903
Slobodska
Slobodskoy, Kirov Oblast, Russia
1899. gada aprīlī tiesa piesprieda Rainim izsūtījumu uz Vjatkas guberņas Slobodskas pilsētu, kur ieradās tā paša gada 17. jūnijā (par dzīvi Pleskavā un izsūtījumā – vēstulēs Aspazijai, Kopoti raksti, 19.–20. sēj., 1984.). Rainis šajā periodā ļoti daudz tulkoja, galvenokārt pasaules klasiķu lugas.
Place/time of death12.09.1929
Jāņa Pliekšāna iela 5/7, Jūrmala
Jāņa Pliekšāna iela 5/7, Jūrmala, LV-2015
Buried15.09.1929
Raiņa kapi
Aizsaules iela 1, Rīga, LV-1026
Memorials
Randene
Randene, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads
Piemiņas vieta Raiņa vecāku bijušo māju vietā Randenē, piemiņas zīmes autors tēlnieks Igors Dobičins.


Vasiļova
Vasiļova, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads
Piemiņas akmens Raiņa vecāku bijušo māju vietā Vasiļovā, uzstādīts Vasiļovā Daugavpils–Rēzeknes šosejas malā, vietā, kur atradās Vasiļovas pusmuiža.


Slobodska
Slobodskoy, Kirov Oblast, Russia
Raiņa māja Slobodskā.


Kastanjola
Castagnola, Ticino, Switzerland
Raiņa un Aspazijas piemineklis


Lielā iela 54, Grobiņa
Lielā iela 54, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430

Uz bijušā Grobiņas cietuma ēkas sienas saglabāts restots lodziņš un plāksne par piemiņu Raiņa ieslodzījumam 1897. gadā.


1929 – 1937
Raiņa muzejs Durbes pilī
M. Parka iela 7, Tukums, Tukuma novads
M. Parka iela 7, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

1932 – 1935
Raiņa kapi
Aizsaules iela 1, Rīga, LV-1026
1932. gadā Raiņa kapa vietā izveidota arhitekta Pētera Ārenda kolonāde, 1935. gadā uzstādīts Kārļa Zemdegas piemineklis.

1965
Esplanāde
Reimersa iela 1, Rīga, LV-1050
Raiņa piemineklis (pēc Kārļa Zemdegas ieceres). Tēlnieki – Aivars Gulbis un Laimonis Blumbergs.

1990
Raiņa iela 49, Ilūkste
Raiņa iela 49, Ilūkste, Augšdaugavas novads
1927. gadā dzejnieks Rainis piedalījies Ilūkstes pamatskolas svinīgajā atklāšanā kā izglītības ministrs. Par godu šim notikumam 1990. gadā pie tagadējās Ilūkstes Raiņa vidusskolas uzstādīts tēlnieka Induļa Folkmaņa veidots piemineklis – Raiņa krūšutēls.
Museums
The Rainis and Aspazija House
Baznīcas iela 30, Rīga
Baznīcas iela 30, Rīga, LV-1010


The Rainis Museum “Tadenava”
Tadenava
Tadenava, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads


Lugano
Lugano, Canton of Ticino, Switzerland
Raiņa un Aspazijas muzejs Lugāno pilsētas vēstures arhīva telpās


"Aspazijas un Raiņa virtuālais muzejs Lugāno" (http://www.arlugano.lv/)


The House of Rainis in Berķenele
Berkeneļi
Birkineļi, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads

Muzejs atrodas bijušajā Berkenhēgenes pusmuižā, ko no 1872. līdz 1881. gadam nomāja nākamā dzejnieka tēvs Krišjānis Pliekšāns.


1949 Until
The Rainis and Aspazija Summer House
Jāņa Pliekšāna iela 5/7, Jūrmala
Jāņa Pliekšāna iela 5/7, Jūrmala, LV-2015

1964 Until
The Rainis Museum “Jasmuiža”
Jasmuiža
"Jasmuiža", Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, LV-5305

00.06.2015 Until
M. Parka iela 7, Tukums, Tukuma novads
M. Parka iela 7, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
"Rainis un Durbe"– Rainim veltīta ekspozīcija Durbes pilī, Tukumā.
RewardsRīgas Latviešu biedrības prēmija
Prēmija piešķirta par J. V. Gētes darba "Fausts" tulkojumu (1901).
1901

Rīgas Latviešu biedrības prēmija
1913

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa lielkrusta komandieris ar Domes 1925. gada 28. februāra lēmumu.
I šķira
1925

LPSR Tautas dzejnieks
1940

Map legendShowing 1-64 of 64 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Varslavāni
("Varslavāni", Dunavas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5216)
11.09.1865Birth time/placeFarmstead
2Lugano
(Lugano, Canton of Ticino, Switzerland)
01.03.1906 - 01.03.1920ResidenceCity
3Randene
(Randene, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads)
1869 - 1872ResidenceVillage
4Berkeneļi
(Birkineļi, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads)
1872 - 1881ResidenceVillage
5Vasiļova
(Vasiļova, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads)
1881 - 1883ResidenceVillage
6Jasmuiža
("Jasmuiža", Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, LV-5305)
1883 - 1889ResidenceFarmstead
7Viļņa
(Vilnius, Vilnius County, Lithuania)
1889 - 1891ResidenceCity
8Rīga
(Rīga)
1891 - 1895ResidenceCity
9Jelgava
(Jelgava)
1895 - 1896ResidenceCity
10Paņeveža
(Panevėžys, Panevėžys County, Lithuania)
01.03.1897 - 01.06.1897ResidenceCity
11Rīga
(Rīga)
01.07.1897 - 01.12.1897ResidenceCity
12Pleskava
(Pskov, Pskov Oblast, Russia)
01.12.1897 - 01.03.1899ResidenceCity
13Slobodska
(Slobodskoy, Kirov Oblast, Russia)
01.04.1899 - 01.05.1903ResidenceCity
14Jūrmala
(Jūrmala)
1903 - 1904ResidenceCity
15Jaundubulti
(Kūdra, Jūrmala)
1904 - 1905ResidencePart of a city
16Cīrihe
(Zürich, Switzerland)
01.12.1905 - 01.03.1906ResidenceCity
17Baložu iela 14, Rīga
(Baložu iela 14, Rīga, LV-1048)
01.04.1920 - 01.10.1920ResidenceBuilding, house
18Muitas iela 4, Rīga
(Muitas iela 4, Rīga, LV-1010)
01.10.1920ResidenceBuilding, house
19Nometņu iela, Rīga1921ResidenceStreet
20Dīķa iela 11, Rīga
(Dīķa iela 11, Rīga, LV-1004)
01.05.1922 - 01.08.1926ResidenceBuilding, house
21Baznīcas iela 30, Rīga
(Baznīcas iela 30, Rīga, LV-1010)
15.09.1926 - 12.09.1929ResidenceBuilding, house
22Jāņa Pliekšāna iela 5/7, Jūrmala
(Jāņa Pliekšāna iela 5/7, Jūrmala, LV-2015)
01.09.1926 - 12.09.1929ResidenceBuilding, house
23M. Parka iela 7, Tukums, Tukuma novads
(M. Parka iela 7, Tukums, Tukuma novads, LV-3101)
1923 - 1929ResidenceBuilding, house
24Tadenava
(Tadenava, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads)
1865 - 1869ResidenceVillage
25Jāņa Pliekšāna iela 5/7, Jūrmala
(Jāņa Pliekšāna iela 5/7, Jūrmala, LV-2015)
12.09.1929Place/time of deathBuilding, house
26Pleskava
(Pskov, Pskov Oblast, Russia)
01.12.1897 - 01.03.1899DeportedCity
27Slobodska
(Slobodskoy, Kirov Oblast, Russia)
1899 - 1903DeportedCity
28Cīrihe
(Zürich, Switzerland)
01.12.1905 - 01.03.1906EmigratedCity
29Lugano
(Lugano, Canton of Ticino, Switzerland)
01.03.1906 - 01.04.1920EmigratedCity
30Raiņa kapi
(Aizsaules iela 1, Rīga, LV-1026)
15.09.1929BuriedCemetery
31Ēģipte
(Ēģipte, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads)
1873 - 1874EducationVillage
32Komunālā iela 2, Daugavpils
(Komunālā iela 2, Daugavpils, LV-5418)
08.08.1875 - 16.12.1879EducationBuilding, house
33Raiņa bulvāris 8, Rīga
(Raiņa bulvāris 8, Rīga, Latvija, LV-1050)
1880 - 1884EducationBuilding, house
34Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
1884 - 1888EducationCity
35Viļņa
(Vilnius, Vilnius County, Lithuania)
1889 - 1891EducationCity
36Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
1886 - 1890Working placeCity
37Jelgava
(Jelgava)
01.01.1889 - 01.09.1889Working placeCity
38Viļņa
(Vilnius, Vilnius County, Lithuania)
01.02.1889 - 01.09.1891Working placeCity
39Elizabetes iela 16, Rīga
(Elizabetes iela 16, Rīga, LV-1010)
01.09.1891 - 01.12.1895Working placeBuilding, house
40Jelgava
(Jelgava)
01.12.1895 - 1896Working placeCity
41Paņeveža
(Panevėžys, Panevėžys County, Lithuania)
01.03.1897 - 01.05.1897Working placeCity
42Lāčplēša iela 25, Rīga
(Lāčplēša iela 25, Rīga, LV-1011)
1920 - 1921Working placeBuilding, house
43Kronvalda bulvāris 2, Rīga
(Kronvalda bulvāris 2, Rīga, LV-1010)
1921 - 1925Working placeBuilding, house
44Rīga
(Rīga)
1920 - 1922Working placeCity
45Jēkaba iela 11, Rīga
(Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1050)
1922 - 1926Working placeBuilding, house
46Krišjāņa Valdemāra iela 36, Rīga
(Krišjāņa Valdemāra iela 36, Rīga, LV-1010)
01.12.1926 - 01.01.1928Working placeBuilding, house
47Krišjāņa Valdemāra iela 36, Rīga
(Krišjāņa Valdemāra iela 36, Rīga, LV-1010)
14.04.1920 - 10.12.1920Working placeBuilding, house
48Kastanjola
(Castagnola, Ticino, Switzerland)
01.08.1927TravelledVillage
49M. Parka iela 7, Tukums, Tukuma novads
(M. Parka iela 7, Tukums, Tukuma novads, LV-3101)
1929 - 1937MemorialsBuilding, house
50Raiņa kapi
(Aizsaules iela 1, Rīga, LV-1026)
1932 - 1935MemorialsCemetery
51Esplanāde
(Reimersa iela 1, Rīga, LV-1050)
1965MemorialsPark
52Randene
(Randene, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads)
(Not set)MemorialsVillage
53Vasiļova
(Vasiļova, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads)
(Not set)MemorialsVillage
54Slobodska
(Slobodskoy, Kirov Oblast, Russia)
(Not set)MemorialsCity
55Kastanjola
(Castagnola, Ticino, Switzerland)
(Not set)MemorialsVillage
56Raiņa iela 49, Ilūkste
(Raiņa iela 49, Ilūkste, Augšdaugavas novads)
1990MemorialsBuilding, house
57Lielā iela 54, Grobiņa
(Lielā iela 54, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430)
(Not set)MemorialsBuilding, house
58Jāņa Pliekšāna iela 5/7, Jūrmala
(Jāņa Pliekšāna iela 5/7, Jūrmala, LV-2015)
1949MuseumsBuilding, house
59Baznīcas iela 30, Rīga
(Baznīcas iela 30, Rīga, LV-1010)
(Not set)MuseumsBuilding, house
60Jasmuiža
("Jasmuiža", Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, LV-5305)
1964MuseumsFarmstead
61Tadenava
(Tadenava, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads)
(Not set)MuseumsVillage
62M. Parka iela 7, Tukums, Tukuma novads
(M. Parka iela 7, Tukums, Tukuma novads, LV-3101)
01.06.2015MuseumsBuilding, house
63Lugano
(Lugano, Canton of Ticino, Switzerland)
(Not set)MuseumsCity
64Berkeneļi
(Birkineļi, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads)
(Not set)MuseumsVillage

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.