Rīgas Latviešu biedrības prēmija

Pirmās prēmijas literatūrā, zinātnē un mākslā Latvijā piešķirtas 19. gadsimta otrajā pusē. Vispirms tās piešķir Rīgas Latviešu biedrība ar savām teātra, zinību, literatūras un mūzikas komisijām.

Country

Latvija

Category

Prēmijas un apbalvojumi līdz LR laikam (19. gs. 2. puse–1918)

Persons

Atis Ķeniņš
1914

Vilis Plūdons
1914

Augusts Saulietis
1914

Kārlis Skalbe
1914

Anna Brigadere
1913

Rainis
1913

Kārlis Skalbe
1913

Aspazija
1912

Aspazija
1910

Edvards Vulfs
1909