Edgars Lāms

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (62); Compiler (19); Editor (13); Author of the comment (11); Person of reception (4)

Photos: Person in photo(1)

NameEdgars Lāms
SummaryLiteratūras zinātnieks un Liepājas Universitātes profesors Edgars Lāms (1958), dzimis kurzemnieks un liepājnieks, savā pedagoga un zinātnieka darbā veicina novada literāro un kultūrvēsturisko vērtību izpēti. Kopš 1996. gada pēc viņa iniciatīvas ik pavasari organizētas zinātniskās konferences "Aktuālas problēmas literatūras zinātnē" un izdoti konferences rakstu krājumi. Kurzemes Humanitārā institūta direktors. Institūta izpētes centrā ir kultūrvēsturiskā novada valodas un kultūras bagātības, tai skaitā ar Kurzemi ciešāk saistīto rakstnieku personība un daiļrade. Sastādījis un komentējis novadnieka Olafa Gūtmaņa kopotos rakstus 5 sējumos. Pētniecisko interešu lokā savijas 20. gadsimta sākuma laiks ar 21. gadsimta rakstnieku meklējumiem, tomēr centrālās figūras ir romantiķis Fricis Bārda un meklētājs Jānis Akuraters. Monogrāfisko pētījumu "Jāņa Akuratera proza" (1998), "Mūžīgais romantisms" (2003) un "Friča Bārdas dzīves un dzejas gadalaiki" (2017) autors.
Work1991: pirmā nozīmīgākā publikācija – raksts "Jāņa Akuratera īsproza" žurnālā "Karogs" (3./4. nr.).
1993: ieguvis filoloģijas doktora grādu (Dr. philol.) par promocijas darbu "Jāņa Akuratera proza".
Kopš 1996: Zinātnisko rakstu krājuma "Aktuālas problēmas literatūras zinātnē", "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā" sastādītājs, zinātniskais redaktors un līdzautors, rakstu krājumu sērijas "Kurzemes rakstnieku portreti" izveidotājs un autors.
Kopš 2007: Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta direktors – "struktūrvienības uzdevumi ir pētīt un aktualizēt Kurzemes kultūras bagātos slāņus, novadnieciskās valodas īpatnās vērtības, kā arī vērtēt valodas situāciju un kultūrprocesa tendences mūsdienu apstākļos, kopt piederības sajūtu Kurzemei un Latvijai."

Sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību organizējis tikšanās ar rakstniekiem un dzejniekiem, Dzejas dienas un Dzejas dienu seminārus Liepājā, Zinātnieku nakti Liepājas Universitātē, aktualizējot dialogu starp autoru, pētnieku un interesentu (lasītāju).

Sabiedriskā darbība

1988: tolaik Liepājas Pedagoģiskā institūta Tautas frontes grupas priekšsēdētāja vietnieks un arī vadītājs.
Egona Līva piemiņas balvas "Krasta ļaudis" žūrijas loceklis.
Quotations"Rakstos un pētījumos aplūkoti ar literatūras virzienu teoriju, latviešu romantismu (noslēpuma estētika, maskas motīvs, pasaules ideālformu meklējumi u. c.) saistīti jautājumi."

Kalnačs Benedikts. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga, 2003, 345. lpp.

Par monogrāfiju "Mūžīgais romantisms. Jāņa Akuratera dzīves un daiļrades lappuses" (2003)

"Pētnieka uzmanības centrā arī romantisma problēmu aplūkojums latviešu literatūras kontekstā. [..] Tā ir grāmata, kas lasītājus uzrunā gan ar interpretāciju pamatīgumu, gan pārdomātu struktūru, gan autora personisku ieinteresētību pateiktajā."

Kalnačs, Benedikts.

Occupationsprofessor
literary scholar
philologist
Birth time/place21.02.1958
Liepāja
Liepāja
ResidenceLiepāja
Liepāja
EducationUnknown – 1976
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola
Rīgas iela 50, Liepāja
Rīgas iela 50, Liepāja, LV-3401

Unknown – 1991
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050

Beidzis aspirantūru.


1980
Liepāja Pedagogical Institute
Lielā iela 14, Liepāja
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
Working place1982 – 1993
Liepāja Pedagogical Institute
Lielā iela 14, Liepāja
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
Pasniedzējs

1993 – 1999
Liepāja Pedagogical Institute
Lielā iela 14, Liepāja
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
Docents

2007
Liepaja University
Kūrmājas prospekts 13, Liepāja
Kūrmājas prospekts 13, Liepāja, LV-3401
Kurzemes Humanitārā institūta direktors

2007
Liepaja University
Kūrmājas prospekts 13, Liepāja
Kūrmājas prospekts 13, Liepāja, LV-3401
Profesors
Participation in organisations2017
Latvian Writers’ Union
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga, LV-1011
RewardsLatvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības raksts
Atzinības raksts piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu literatūras pētniecībā un humanitāro zinātņu prestiža nostiprināšanā.
2014

Map legendShowing 1-10 of 10 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Liepāja
(Liepāja)
21.02.1958Birth time/placeCity
2Liepāja
(Liepāja)
(Not set)ResidenceCity
3Rīgas iela 50, Liepāja
(Rīgas iela 50, Liepāja, LV-3401)
1976EducationBuilding, house
4Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1991EducationBuilding, house
5Lielā iela 14, Liepāja
(Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401)
1980EducationBuilding, house
6Kūrmājas prospekts 13, Liepāja
(Kūrmājas prospekts 13, Liepāja, LV-3401)
2007Working placeBuilding, house
7Lielā iela 14, Liepāja
(Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401)
1982 - 1993Working placeBuilding, house
8Lielā iela 14, Liepāja
(Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401)
1993 - 1999Working placeBuilding, house
9Kūrmājas prospekts 13, Liepāja
(Kūrmājas prospekts 13, Liepāja, LV-3401)
2007Working placeBuilding, house
10Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga
(Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga, LV-1011)
2017Participation in organisationsBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.