Benjamiņš Jēgers

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (9); Translator (1); Compiler (4); Author of the comment (1); Person of reception (24)

Photos: Person in photo(2)

NameBenjamiņš Jēgers
SummaryBenjamiņš Jēgers (1915-2005) - valodnieks un bibliogrāfs. Nozīmīgais devums - "Latviešu trimdas izdevumu bibliogrāfija" 5 sējumos (1968-1996).
Personal informationJ. Mednieka (Georga Haralda Jēgera) dēls.
WorkSavācis un sakārtojis "Latviešu trimdas izdevumu bibliogrāfiju" 5 sējumos (1968-1996).

Tulkojis Jāņa Endzelīna "Baltu valodu skaņas un formas" angļu val. (1971, kopā ar V. R. Šmālstīgu), atradis un laidis klajā faksimilizdevumu Jāņa Reitera 1675 Rīgā iespiestās latviešu Bībeles tekstu fragmentu (1975) un Jāņa Reitera tēvreižu krājumu 40 valodās "Oratio Dominica XL linguarum", 1675. gada izdevumu.
Sastādījis rakstu krājumu "In honorem Endzelini" (1960).
Izdevuma "Latvju enciklopēdija" līdzstrādnieks.

Zinātniskus rakstus, galvenokārt par valodniecības un vecās latviešu literātūras jautājumiem, un recenzijas Jēgers publicējis gan latviešu izdevumos (Akadēmiskā Dzīve, ALA Kultūras biroja Biļetens, Amerikas latviešu humānitāro zinātņu asociācijas rakstu krājums, Archīvs, Ceļa Zīmes, Ceļi, Jaunā Gaita, Klēts, Laiks, Latvija Amerikā, LaRAs Lapa, Kritikas gadagrāmata, Universitas), gan arī starptautiskos izdevumos vācu, itāliešu un angļu valodā.

Apbalvojums: 2000: Pasaules Brīvo latviešu apvienības balva par zinātnisko sniegumu latviešu valodniecībā, senās latviešu literatūras pētniecību un par kapitāldarbu piecos sējumos "Latviešu trimdas izdevumu bibliogrāfija".

Quotations

Par bibliogrāfiju

".. aptver visu trimdas grāmatniecības klāstu, sākot ar augstas kvalitātes literāriem un humānitāro zinātņu kapitāldarbiem (lai tikai minam Daugavas apgāda Latvijas vēstures mamutsējumus), daudzu mūsu klasiķu kopotajiem rakstiem vai izlasēm, dzejas, stāstu, romānu un lugu (Mārtiņam Zīvertam veselas 30 grāmatiņas!), jaundarbiem, laikrakstiem un sabiedriski literāriem žurnāliem, līdz dziesmusvētku un citu lielo sarīkojumu „vadoņiem", programmām, organizāciju „ziņotājiem", mākslinieku izstāžu un pastmarku katalogiem, un citiem sīkākiem tipogrāfiski iespiestiem izdevumiem. Ja tie bija pavairoti, primitīvākās technikās, tad, sākot ar BJ 3. sējumu, tiem bija jāsastāv no mazākais 32 lappusēm. Pirmajos divos sējumos minimums šādiem izdevumiem bija 16 lappuses - ar nedaudziem izņēmumiem. Tad vēl krietns skaits reliģisku izdevumu, mācību grāmatu bēgļu nometņu skolām, mūzikas kompoziciju notis (visvairāk Tālivaldim Ķēniņam) un kartes. Var droši pieņemt, ka trimdas vēsturē ieinteresēti ļaudis šķirstīs visus piecus BJ sējumus kā aizraujošu, nesenai pagātnei pietuvinātāju romānu. [..] Trimdas grāmatniecības dokumentēšanu Dr. Jēgers veica ar neiedomājamu neatlaidību un sīkstumu tikai no maizes darba brīvajās stundas, visu to bez jeb kādas atlidzības. Sajā milzu darbā viņš ieguldīja gadus, enerģiju un veselību, un bieži vien arī personīgos līdzekļus."

Ekmanis, Rolfs. Pelnīta atzinība par mūža darbu. Latvija Amerikā, 2000, 18. novembrī.


"Grāmatnieku un bibliotēkas darbinieku vidū tas tiek dēvēts par Jēgera rādītāju un lietots ikdienā kā rokasgrāmata. Šī izdevuma nozīme ir nepārvētējama ne tikai praktiskā, bet arī emocionālā nozīmē.
Tas ir trimdas latviešu zinātnes, mākslas, mūzikas, literatūras, sadzīves, sabiedriskās darbības koncentrēts atspoguļojums."

Kince, Velga. Ordeņa kavalieris Benjamiņš Jēgers. Latvijas Vēstnesis, 2000, 28. janv.


LinksJorģis Mednieks (1880–1946) - Father
Occupationslinguist
bibliographer
Birth time/place16.01.1915
Jelgava
Jelgava
Education
Rīgas 23. pamatskola
Torņakalns
Ozolkalni, Rīga

Unknown – 1933
Riga City Gymnasium No. 2
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga, LV-1010

1934 – 1944
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050

Studēja Filoloģijas un filozofijas fakultātes Ģermāņu filoloģijas nodaļu, līdztekus studēja arī baltu filoloģiju.


1949
Getingene
Göttingen, Lower Saxony, Germany

Beidza valodu studijas Getingenes universitātē, ieguva doktora grādu baltu filoloģijā par disertāciju "Verkannte Bedeutungsverwandtschaften baltischer Wörter" (Nepamanīti baltu vārdu nozīmju radniecības gadījumi), studēja arī sanskritu un somugru valodas.


1951
Columbia University of the City of New York
Ņujorka
New York, USA

Uzsāka studijas bibliotēku zinības, kuras beidza ar maģistra grādu.

Working place
Midlberi
Middlebury, Vermont, United States

Bibliotēkārs Midlburijas (Middleburry) koledžā.Amerikas Savienotās Valstis
United States
Bibliotekārs Jēlas (Yale) Universitātē.

1961 – 1962
Lundas Universitāte
Lunda
Lund, Scania, Sweden
Viesprofesors.

1963 – 1985
Amerikas Savienotās Valstis
United States
Ģermāņu filoloģijas profesors vairākās Kentuki un Ilinoisas universitātēs.
Participation in organisations1966
Latviešu preses biedrība

24.11.1992
Latvian Academy of Sciences
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Ievēlēts par ārzemju locekli literatūrzinātnē.
Emigrated1944
Vācija
Germany
Devās bēgļu gaitās.

1951
Amerikas Savienotās Valstis
United States
Place/time of death05.05.2005
Hiliārda
Hilliard, OH, USA

RewardsPBLA Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija piešķirta par 16.–17. gs. veclatviešu iespieddarbu sarakstu.
1960

Kultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par darbu "Latviešu trimdas izdevumu bibliogrāfija".
1973

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris ar Ordeņa domes 1997. gada 22. janvāra lēmumu.
V šķira
1997

Map legend

Showing 1-14 of 14 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Jelgava
(Jelgava)
16.01.1915Birth time/placeCity
2Hiliārda
(Hilliard, OH, USA)
05.05.2005Place/time of deathCity
3Vācija
(Germany)
1944EmigratedCountry
4Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
1951EmigratedCountry
5Torņakalns
(Ozolkalni, Rīga)
(Not set)EducationPart of a city
6Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga
(Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga, LV-1010)
- 1933EducationBuilding, house
7Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050)
1934 - 1944EducationBuilding, house
8Ņujorka
(New York, USA)
1951EducationCity
9Getingene
(Göttingen, Lower Saxony, Germany)
1949EducationCity
10Midlberi
(Middlebury, Vermont, United States)
(Not set)Working placeCity
11Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
(Not set)Working placeCountry
12Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
1963 - 1985Working placeCountry
13Lunda
(Lund, Scania, Sweden)
1961 - 1962Working placeCity
14Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
24.11.1992Participation in organisationsBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.