Astrīda Skurbe

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (140); Compiler (3); Editor (1); Author of the comment (7); Person of reception (12)

Photos: Person in photo(3)

NameAstrīda Skurbe
Additional namesAstrīda Vite
SummaryAstrīda Skurbe (1937–2019) – literatūrzinātniece, kritiķe. Beigusi Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu (1962). Strādājusi Valodas un literatūras institūtā, vēlāk Literatūras, folkloras un mākslas institūtā (1962–1999) par zinātnisko līdzstrādnieci. Zinātnisko interešu lokā bijis latviešu romāns, pētījusi konfliktu un raksturu psiholoģiju romānā, kā arī atsevišķu rakstnieku daiļradi, kas guvis atspoguļojumu monogrāfijās “Zigmunds Skujiņš” (1981), “Andris Kolbergs” (2006) un “Vladimirs Kaijaks” (2014). Raksti par romāna žanra, sižeta un rakstura problēmām publicēti krājumos "Literatūra un laikmets" (1970), "Problēmas un risinājumi" (1973), "Par prozas mākslu" (1974), "Žanrs un kanons" (1977), "Mūsdienu latviešu padomju literatūra" (1985). Par jauniznākušo latviešu prozu publicējusi recenzijas periodiskajos izdevumos. 90. gados pētījusi rakstnieku dzīvi un daiļradi (Ilze Kalnāre, Jūlijs Lācis, Ernests Arnis), kuru likteņus salauza padomju okupācijas režīms.
60. gados rakstījusi īsprozu, kas publicēta literārajā presē. Izdots stāsts “Slikts tas karavīrs...” (1967).
Personal informationDzimusi 1937. gada 3. maijā fabrikas kantorista un grāmatvedes ģimenē.
1965: 7. augustā apprecējusies ar rakstnieku Andreju Skaili, meita Arta.
Work1959: pirmā publikācija – stāsts "Mūsu zemes koks" laikrakstā "Padomju Students" 16. decembrī.
1960: martā piedalījusies Jauno autoru seminārā ar stāstiem. Literatūras pētnieks Ilgonis Bērsons par jaunajiem prozaiķiem raksta: "Iespēja kļūt par prozaiķl ir liepājniekam Fgonam Līvam, valmierietim Jēkabam Balodim, rīdziniecēm Gundegai Zlkmanei, Astrīdei Skurbei, Aldai Darbiņa!, Norai Mednel, Valijai Derumai u. c. Protams, te grūti visiem izrakstīt vīzas, grūti pateikt, kurš par kuru spējīgāks. Atsevišķi sacerējumi, pārāk īsais literārās darbības laiks ir visai nenoteiktas rakstnieka Izaugsmes mēra vienības. Itin visiem priekšā vēl garš un grūts ce|š. Tikai no tā ko vērtīgu iegūsim, kurš neatlaidīgi strādās un "urbsies" mūsu dzīves problēmās. Un, kā rāda literatūras vēsture, t. s. dabiskais atbirums Ir vienmēr. Lai arī kā būtu, lai arī kādu kritiku saņēma jaunie autori, seminārs ikvienam pasacīja, ka rakstniecība Ir |otl nopietns un atbildīgs darbs." (Bērsons, Ilgonis. Ceļa sākumā. Literatūra un Māksla, 1960, 2. aprīlis)
1970: ieguvusi filoloģijas zinātņu kandidāta grādu, kas 1992. gadā nostrificēts par filoloģijas doktora grādu.

Monogrāfijas

1981: Zigmunds Skujiņš
2006: Andris Kolbergs
2014: Vladimirs Kaijaks

Raksti kopkrājumos

1970: Literatūra un laikmets
1973: Problēmas un risinājumi
1974: Par prozas mākslu
1977: Žanrs un kanons
1994: Latviešu rakstnieku portreti. 70.–80. gadi (Ilze Indrāne, Jānis Mauliņš)
1994: Latviešu rakstnieku portreti. 20.–30. gadu rakstnieki (Elvīra Kociņa) (atkārtots izdevums 1999)
1995: Latviešu rakstnieku portreti. Trimdas rakstnieki (Ilona Leimane)
1997: 20.–30. gadu rakstnieku portreti (Ernests Arnis, Ilze Kalnāre)

Proza

1967: stāsts "Slikts tas karavīrs..."
LinksAndrejs Skailis (1927–2012) - Husband
Veronika Strēlerte (1912–1995) - Relative
Jānis Skurbe (1859–1929) - Grandfather
Occupationsliterary scholar
literary critic
Birth time/place03.05.1937
Rīga
Rīga
Education1946 – 1957 (Date is approximate)
Rīgas pilsētas 21. vidusskola
Kronvalda iela 8, Jūrmala
Kronvalda iela 8, Jūrmala, LV-2008

1957 – 1958
Latvijas Valsts universitāte (1940–1941, 1944–1958)
Rīga
Rīga
Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa

1958 – 1962
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)

Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa


1969
mācījies aspirantūrā
beidz ZA Valodas un literatūras institūta aspirantūru
Working place1962 – 1999
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Rīga
Rīga

Vēlāk Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts


1998 – 2002
Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskola
Literatūras skolotāja
Place/time of death01.03.2019
Rīga
Rīga
Buried09.03.2019
Asaru kapi
Kāpu iela 85, Jūrmala, LV-2008

Map legendShowing 1-6 of 6 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Rīga
(Rīga)
03.05.1937Birth time/placeCity
2Rīga
(Rīga)
01.03.2019Place/time of deathCity
3Asaru kapi
(Kāpu iela 85, Jūrmala, LV-2008)
09.03.2019BuriedCemetery
4Kronvalda iela 8, Jūrmala
(Kronvalda iela 8, Jūrmala, LV-2008)
1946 - 1957EducationBuilding, house
5Rīga
(Rīga)
1957 - 1958EducationCity
6Rīga
(Rīga)
1962 - 1999Working placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.