Andrejs Skailis

2 pictures
Roles: author

01.04.1927 – 01.01.2012

Andrejs Skailis (īstajā vārdā Andrejs Vite, 1927–2012)
– rakstnieks. Ieguvis tehnisko izglītību Rīgas industriālajā politehnikumā
(1946), studējis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā (1946–1949). Ilgus gadus
strādājis humoristiski satīriskajā žurnālā “Dadzis” (1963–1991). Gandrīz 30
humoristiski satīrisku stāstu krājumu, romānu un memuārgrāmatu autors. Andreja
Skaiļa humors ir labsirdīgs, ar spilgtu raksturu un situāciju komiku,
paradoksāliem situāciju pavērsieniem. Atsevišķos darbos izmantoti fantastikas elementi,
ievīta kriminālintriga.

Birth time/place

01.04.1927
Rīga

Place/time of death

01.01.2012
Rīga

Personal information

Dzimis 1927. gada 1. aprīlī Rīgā, īstajā vārdā – Andrejs Vite.
1965: 7. augustā apprecējies ar literatūrzinātnieci Astrīdu Skurbi, meita Arta.

Professional activity

1959: pirmā publikācija – humoreska "Parasta hronika" žurnāla "Dadzis" 23. numurā.
Humoristisku un satīrisku stāstu krājumi1964: Bikstīšana
1967: Superblusas
1968: Brīnumatslēga
1972: Nāvīgs apvainojums
1974: Aušīgais Pegazs
1977: Nolādētie zagļi
1981: Lielais ķēriens
1985: Grietiņa pie ratiņa
1987: Kumeļa prāts (izlase)
1994: Pa logu izmestā nauda
2003: Mēnesstaru atspīdums uz lakstīgalas zobiem
Humoristiski satīriskie kriminālromāni1995: Matrozis ar mērkaķi uz pleca
1996: Lucifers un viņa svīta
1999: Septiņas bīstamas jaunavas
2000: Staļina čemodāns (ar pseidonīmu Stīvens Siliaks)
2002: Čūsku dīdītājs un svētā
2004: Cilvēks, kas izlīda no Daugavas
2006: Šarmantie sapņi
2007: Muša un lauva
2009: Pilnīgi liktenīgā sieviete
2009: Samaitātais spoks Jakobs
2012: Melnā atraitne
Memuāri1997: Dullam dullas atmiņas
2000: Manas trīs pirmās brūtes un vēl dažas personas
2001: Toreiz blusas lēca augstāk
2009: Pliks rakstnieks laikmetu vējos
Lugas1964: Mēnesstaru tilts
1972: Filantropi
1973: Pārpratums
1974: Dida
1974: Sausais likums (kopā ar Andri Kolbergu)
Scenāriji1976–1977, 1979–1981: scenārijs leļļu filmu sērijai par Capu (iekavās norādīti ekranizācijas gadi)
1980: Trīs dienas pārdomām (kopā ar Andri Kolbergu)

Quotes

Par krājumu "Bikstīšana" (1964)"Atverot humora un satīras krājumu "Bikstīšana", iepazīstam savdabīgu autoru, kura rakstības veids atšķiras no daudzkārt lasītā. Skaiļa spalvas vilcieni aprauti, spilgti, raksturojoši, koncentrēti. Katrs stāstiņš ļoti īss – pāris lappusēs mūsu acu priekšā noris notikumi, kuru dažam labam prozaiķim pietiktu pagaram stāstam. Skaiļa satīras varētu salīdzināt ar karikatūru, kur viss liekais, mazvērtīgais atmests, katra līnija, katrs vārds kalpo asai mērķtiecībai. Veidojot spēcīgu, emocionālu pamatmetu, Skailis izmanto hiperbolu. Tas ir autora visiemīļotākais paņēmiens. Anekdotisks, negaidīts nobeigums padara tēlojumu novelistisku; tas daudzējādā ziņā atgādina O'Henri noveles."

Līvzemnieks, Viktors. Ugunslīnija. Karogs, 1964, Nr. 8.

Par krājumu "Kumeļa prāts" (1987)"A. Skailim ir stabila vieta mūsu literārajā procesa jau kopš sešdesmitajiem gadiem. Kā A. Skaiļa daiļradē vispār, tā arī šajā krājumā priecina humorista nepretenciozais, novelistiskiem pagriezieniem un komiskajiem paradoksiem piesātinātais tikumu un notikumu notēlojums spēj izsaukt smieklu lēkmi pat visai īgnā un ar visu pasauli neapmierinātā, toties ar sevi ļoti apmierinātā, pilsonī. Viņa lakoniskais, it kā starp citu, stāstījums ir ietilpīgs un trāpīgi atmaskojošs. A. Skaiļa humoristiskā stila īpatnība slēpjas jautājuma un apgalvojuma (vai nolieguma) ārēji nevainīgajā, bet paradoksāli "knifīgajā" pretstatījumā, ikdienišķās, bet raksturiem vai notikumiem pēkšņi un pārsteidzoši komiski iezaigojošajās situācijās. Situāciju un raksturu komikas labā sabalansējumā, negaidītības momenta izspēlēšanā īstajā brīdī, neievilcinot darbību. [..] A. Skailis, gadiem strādājot humoristisko stāstu žanrā, ir to izkopis un pacēlis latviešu literatūrā nopietni vērtējamā kvalitātē, lutinot lasītājus ar augstas klases produkciju, tādējādi padarot tos arī prasīgākus. Tagad A. Skaiļa, M. Kudapas, V. Jākobsona devums var droši stāties blakus V. Žilinskaites u. c. starptautiski izslavētu humoristu sacerējumiem."

Kavacis, Andris. Kam kumeļa prāts? Karogs, 1987, Nr. 7.

Affinities

Occupations

Name at birth

Andrejs Vite

Pseudonym

A. Īsais, A. Ķida, A. Trampeltīrs, A. Veckumeļš

Education

1935–1941
Rīgas pilsētas (Āgenskalna) 4. pamatskola
Lavīzes iela 2a, Rīga

1941–1946
Rīgas industriālais politehnikums
Rīga

1946–1949
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija
Lielā iela 2, Jelgava
Studējis Mehanizācijas fakultātē, studijas nav beidzis.

Working place

1950–1953
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija
Lielā iela 2, Jelgava
Tehniskās grafikas katedra, laborants

1954–1963
Rīga
"Latvenergo" pārvaldē meistars

1963–1979
Žurnāls "Dadzis" (1957–)
Līdzstrādnieks

1979–1991
Žurnāls "Dadzis" (1957–)
Rīga
Galvenā redaktora vietnieks

Participation in organisations

1964–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedrs

1990–2012
Latvian Writers’ Union
Rīga
Biedrs

Buried

Rīgas Pirmie Meža kapi

Awards

The Order of Three Stars
Goda zīme piešķirta ar Ordeņa domes 2009. gada 30. marta lēmumu. Goda zīme pasniegta 2009. gada 4. maijā Rīgas pilī.
I pakāpes goda zīme
2009